Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UMiG-ZP.271.2.13.2022 Budowa kolektora burzowego na ulicy Kościelnej w Skępem

Krzysztof Jaworski
Miasto i Gmina Skępe
Deadlines:
Published : 28-06-2022 09:06:00
Placing offers : 12-07-2022 11:00:00
Offers opening : 12-07-2022 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 234.24 2022-06-28 09:06:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 341.04 2022-06-28 09:06:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 41319 2022-06-28 09:06:00 Proceeding
Informacja o złozonych ofertach.pdf pdf 154.36 2022-07-12 11:15:55 Public message
Informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 205.27 2022-07-15 12:01:02 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 186.64 2022-08-11 11:55:14 Public message
Informacja o wysokości środków.pdf pdf 126.33 2022-07-12 11:00:00 Public message

Announcements

2022-08-11 11:55 Krzysztof Jaworski Zamawiający Miasto i Gmina Skępe zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-07-15 12:01 Krzysztof Jaworski Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1129, ze zm.) Zamawiający Miasto i Gmina Skępe przekazuje informację o wyniku postępowania o udzielnie zamówienia.

Informacja o wyniku [...].pdf

2022-07-12 11:15 Krzysztof Jaworski Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2021, poz. 1129, ze zm.) Zamawiający Miasto i Gmina Skępe zamieszcza informację o złożonych ofertach w postępowaniu.

Informacja o złozony [...].pdf

2022-07-12 11:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.) Zamawiający Miasto i Gmina Skępe informuje, że na finansowanie zamówienia pn. Budowa kolektora burzowego na ulicy Kościelnej w Skępem zamierza przeznaczyć kwotę 180.000,00 zł brutto.

Informacja o wysokoś [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 460