Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/2418/13/2022 Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej azbestocementowej wraz z wymianą przyłączy wody w ul. Zemełki w Kaliszu.

Deadlines:
Published : 07-07-2022 13:33:00
Placing offers : 13-07-2022 09:00:00
Offers opening : 13-07-2022 09:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty 
na przebudowę sieci wodociągowej azbestocementowej wraz z wymianą przyłączy wody w ul. Zemełki w Kaliszu.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Projekt Zemełki.zip zip 198760.29 2022-07-07 13:33:00 Proceeding
D132 Regulamin Porządkowy PWiK (załącznik nr 3).docx docx 130.88 2022-07-07 13:33:00 Proceeding
Formularz ofertowy (Załącznik nr 1).docx docx 26.74 2022-07-07 13:33:00 Proceeding
Umowa (Załącznik nr 2).doc doc 136 2022-07-07 13:33:00 Proceeding
Załacznik 4 - 7.docx docx 40.47 2022-07-07 13:33:00 Proceeding
Zapytanie Ofertowe.docx docx 33.49 2022-07-07 13:33:00 Proceeding
Zestawienie ofert.pdf pdf 138.93 2022-07-13 09:49:42 Public message
Dokumientacja podstawowych czynności.pdf pdf 477.6 2022-07-15 09:10:31 Public message

Announcements

2022-07-15 09:10 Anna Kędzia Rozstrzygnięcie postępowania

Dokumientacja podsta [...].pdf

2022-07-13 09:49 Anna Kędzia Zestawienie ofert

Zestawienie ofert.pd [...].pdf

2022-07-13 07:39 Anna Kędzia Link do transmisji z otwarcia postępowania: https://youtu.be/_02b0RelRas

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej azbestocementowej wraz wymianą przyłączy wody w ul. Zemełki w Kaliszu - 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3116 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin wejścia na budowę: od 01.08.2022r. Termin wykonania: do 30.09.2022r. Termin dostarczenia materiałów odbiorowych: do 30.10.2022r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Gwarancja - min. 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 582