Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TZDH/14/2022 Zaprojektowanie, dostawa i montaż palnika gazowo-tlenowego wraz z układem sterowania dla pieca KPO2

Monika Kaczmara
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Department: IMN Gliwice
Deadlines:
Published : 27-06-2022 12:01:00
Placing offers : 02-08-2022 09:50:00
Offers opening : 02-08-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS121-343330-pl-ts ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 129.88 2022-06-27 12:01:00 Proceeding
SWZ+Załączniki .pdf pdf 1615.93 2022-06-27 12:01:00 Proceeding
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy.BES.pdf pdf 155.05 2022-07-04 12:38:26 Public message
ZMIANY w SWZ+Załączniki.pdf pdf 1627.41 2022-07-11 14:44:57 Public message
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy.BES.pdf pdf 120.81 2022-07-12 09:32:45 Public message
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy.BES.pdf pdf 219.26 2022-07-14 14:34:20 Public message
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy.pdf pdf 214.42 2022-07-22 13:45:38 Public message
SWZ+Załączniki - po zmianach 2.pdf pdf 1642.89 2022-07-26 10:57:04 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinasowanie zamówienia.pdf pdf 189.82 2022-08-02 10:12:31 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 183.28 2022-08-02 13:02:17 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 194.46 2022-08-02 15:19:31 Public message
2022-OJS151-431890-pl-ts (ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_Wyniki postępowania).pdf pdf 116.06 2022-08-08 14:31:03 Public message

Announcements

2022-08-08 14:31 Monika Kaczmara Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_Wyniki postępowania

2022-OJS151-431890-p [...].pdf

2022-08-02 15:19 Marta Malarczyk Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-08-02 13:02 Marta Malarczyk Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-02 10:12 Marta Malarczyk Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-07-26 10:57 Marta Malarczyk Zmiany SWZ załącznik nr 6 - naniesione kolorem zielonym

SWZ+Załączniki - po [...].pdf

2022-07-22 13:45 Marta Malarczyk Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

2022-07-14 14:34 Marta Malarczyk Odpowiedzi na pytania Wykonawcy

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-07-12 09:32 Marta Malarczyk Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

2022-07-11 14:44 Marta Malarczyk ZMIANY w SWZ - załącznik nr 6 ( naniesione kolorem czerwonym).

ZMIANY w SWZ+Załączn [...].pdf

2022-07-04 12:38 Marta Malarczyk Odpowiedź na pytanie Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 889