Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/TP/5/2022 Dostawa różnych subskrypcji w podziale na 10 części.

Deadlines:
Published : 24-06-2022 11:15:00
Placing offers : 01-07-2022 11:00:00
Offers opening : 01-07-2022 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 170.1 2022-06-24 11:15:00 Proceeding
SWZ ZP_TP_5_2022-sig.pdf pdf 624.94 2022-06-24 11:15:00 Proceeding
załączniki do SWZ_ZP_TP_5_2022.zip zip 2804.12 2022-06-24 11:15:00 Proceeding
wyjaśnienie treści SWZ nr 1-sig.pdf pdf 401.97 2022-06-28 15:52:04 Public message
Informacja_o_zlozonych_ofertach - ZP_TP_5_2022.pdf pdf 252.31 2022-07-01 12:26:37 Public message
informacja o wyborze oferty ZP_TP_5_2022-sig.pdf pdf 493.44 2022-07-04 15:43:00 Public message

Announcements

2022-07-04 15:43 Robert Chorążewski Zamawiający przekazuje informację o wyborze oferty, dla każdej z części zamówienia.

informacja o wyborze [...].pdf

2022-07-01 12:26 Robert Chorążewski Zamawiający udostępnia informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.)

Informacja_o_zlozony [...].pdf

2022-07-01 11:00 Buyer message Kwoty jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (brutto):
1) część I - 23 370,00 zł
2) część II - 32 687,99 zł
3) część III - 3 064,00 zł
4) część IV - 17 220,00 zł
5) część V - 56 829,69 zł
6) cześć VI - 2 832,92 zł
7) część VII - 65 632,80 zł
8) część VIII - 2 423,10 zł
9) część IX - 4 428,00 zł
10 część X - 5 535,00 zł
2022-06-28 15:52 Robert Chorążewski Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję wyjaśnienia treści SWZ - odpowiedź na wniosek Wykonawcy nr 1.

wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 385