Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PCI-6DZP.410.17.2022.DRE DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW PODKARPACKIEGO CENTRUM INNOWACJI SP. Z O.O.

Deadlines:
Published : 23-06-2022 20:47:00
Placing offers : 07-07-2022 09:00:00
Offers opening : 07-07-2022 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 112.85 2022-06-23 20:47:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 440.57 2022-06-23 20:47:00 Proceeding
Formularz ofertowy oraz Załączniki 2-3 do SWZ.doc doc 377 2022-06-23 20:47:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Klauzula informacyjna.pdf pdf 263.91 2022-06-23 20:47:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania z dnia 28 czerwca 2022 r..pdf pdf 291.56 2022-06-30 17:00:15 Proceeding
Zmiana SWZ.pdf pdf 379.24 2022-06-30 17:00:23 Proceeding
UWAGA AKTUALNY Formularz ofertowy oraz Załączniki 2-3 do SWZ.doc doc 381.5 2022-06-30 17:00:40 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 54.55 2022-06-30 17:00:53 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 221.57 2022-07-07 13:29:11 Public message
Informacja o unieważnieniu.pdf pdf 249.28 2022-07-15 09:25:21 Public message

Announcements

2022-07-15 09:25 Dominika Reizer-Trojan Zamawiający - Podkarpackie Centrum Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., informuję o unieważnieniu postępowania pn.: „DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW PODKARPACKIEGO CENTRUM INNOWACJI SP. Z O.O.” na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp., tj. cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. Treść pisma w załączniku.

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-07-07 13:29 Dominika Reizer-Trojan Zamawiający – Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.), przedstawia informacje z otwarcia ofert dot. postępowania: „DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW PODKARPACKIEGO CENTRUM INNOWACJI SP. Z O.O.”
Informacja z otwarcia ofert w załączniku.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-07 09:09 Dominika Reizer-Trojan Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.), przedstawia informacje jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 75 000,00 zł brutto
2022-07-07 09:00 Buyer message 75000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 752