Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00221799/01 Przebudowa drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice w miejscowości Bukowa o dł. 75 mb (DM2.261.4.2022)

Deadlines:
Published : 23-06-2022 14:29:00
Placing offers : 08-07-2022 08:00:00
Offers opening : 08-07-2022 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Edytowalne_załączniki_do_SWZ_Bukowa.doc doc 248.5 2022-06-23 14:29:00 Proceeding
Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf pdf 146.08 2022-06-23 14:29:00 Proceeding
SWZ_przebudowa_drogi_Bukowa-sig.pdf pdf 833.85 2022-06-23 14:29:00 Proceeding
Załącznik_nr_6_Przedmiar_robót_budowlanych.pdf pdf 197.95 2022-06-23 14:29:00 Proceeding
Załącznik_nr_7_STWiORB.pdf pdf 931.31 2022-06-23 14:29:00 Proceeding
informacja_z_otwarcia_ofert_-sig.pdf pdf 204.7 2022-07-08 09:56:17 Public message
Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_strona-sig.pdf pdf 231.81 2022-07-21 14:46:52 Public message
Ogłoszenie_o_wyniku_postępowania.pdf pdf 66.85 2022-08-16 08:40:23 Public message

Announcements

2022-08-16 08:40 Agnieszka Gajda WSZYSCY WYKONAWCY
Zamawiający w załączeniu udostępnia "Ogłoszenie o wyniku postępowania"

Ogłoszenie_o_wyniku_ [...].pdf

2022-07-21 14:46 Agnieszka Gajda WSZYSCY WYKONAWCY
Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja_o_wyborze [...].pdf

2022-07-08 09:56 Agnieszka Gajda WSZYSCY WYKONAWCY
Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert.

informacja_z_otwarci [...].pdf

2022-07-08 08:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice w miejscowości Bukowa o dł. 75 mb”– 62 200,00 zł;

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 365