Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.49.2022 Przebudowa układu komunikacyjnego przy ul. Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju

Marta Sobczak
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Department: Biuro ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 23-06-2022 11:46:00
Placing offers : 08-07-2022 09:00:00
Offers opening : 08-07-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
edytowalne załączniki.docx docx 87.53 2022-06-23 11:46:00 Proceeding
PROJEKT Parking Stawowa.zip zip 246752.06 2022-06-23 11:46:00 Proceeding
przedmiary.zip zip 1572.41 2022-06-23 11:46:00 Proceeding
Specyfikacja Niepodległości.pdf pdf 1673.06 2022-06-23 11:46:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 121.24 2022-06-23 11:46:00 Proceeding
PROJEKT Niepodległości Stawowa.zip zip 330570.81 2022-06-23 11:46:00 Proceeding
Informacja z otwarcia.pdf pdf 677.72 2022-07-08 10:00:41 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 872.3 2022-07-27 13:11:14 Public message
Informacja o środkach.pdf pdf 845.85 2022-07-08 09:00:00 Public message

Announcements

2022-07-27 13:11 Barbara Chodakowska W załączeniu przesyłam INFORMACJĘ O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-07-08 10:00 Marta Sobczak W załączeniu informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-08 09:00 Buyer message W załączeniu informacja o środkach, jakie zamierza przeznaczyć Zamawiający, na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o środkac [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 385