Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TEMiA/01/2022 Dostawy pomocniczych materiałów ogniotrwałych

Marta Malarczyk
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Department: IMN Legnica
Deadlines:
Published : 23-06-2022 10:52:00
Placing offers : 05-07-2022 09:50:00
Offers opening : 05-07-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08da54e2-d3a5-2238-4d6a-18000fecfe2a ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 68.83 2022-06-23 10:52:00 Proceeding
SWZ + załączniki.pdf pdf 783.19 2022-06-23 10:52:00 Proceeding
Załacznik nr 1a do SWZ.xlsx xlsx 18.36 2022-06-23 10:52:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ.xlsx xlsx 16.32 2022-06-23 10:52:00 Proceeding
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinasowanie zamówienia.BES.pdf pdf 118.93 2022-07-05 10:08:18 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 48.98 2022-07-05 12:22:31 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 162.08 2022-07-22 15:02:04 Public message
08da7610-2e0a-bd2e-d580-06000ec464d3 ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 57.03 2022-08-04 14:05:11 Public message

Announcements

2022-08-04 14:05 Marta Malarczyk Ogłoszenie o wyniku postępowania

08da7610-2e0a-bd2e-d [...].pdf

2022-07-22 15:02 Marta Malarczyk Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2022-07-05 12:22 Marta Malarczyk Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-05 10:08 Marta Malarczyk Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 374