Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 7/ZAM/2022 Dostawa paliwa stałego – pellet drzewny

Deadlines:
Published : 22-06-2022 13:45:00
Placing offers : 07-07-2022 11:00:00
Offers opening : 07-07-2022 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik Nr 1 - oferta_opal.doc doc 91.5 2022-06-22 13:45:00 Proceeding
załącznik Nr 2 - opis_przedm_zam.docx docx 59.95 2022-06-22 13:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 52.73 2022-06-22 13:45:00 Proceeding
załącznik Nr 4 - o wykluczeniu z post.docx docx 50.53 2022-06-22 13:45:00 Proceeding
załącznik Nr 4a - osw podmiotów3 i podwykonawcow.docx docx 50.1 2022-06-22 13:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 – wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby dla Wykonawcy,.docx docx 48.56 2022-06-22 13:45:00 Proceeding
załącznik Nr 6 - wykaz_dostaw.doc doc 66 2022-06-22 13:45:00 Proceeding
załącznik Nr 7 - oswiadczenie_wykonawcow_wspolnie_ubiegajacych_sie_o__zamowienia.docx docx 57.14 2022-06-22 13:45:00 Proceeding
załącznik Nr 9 - oświadczenie_grup_kapitał.docx docx 55.7 2022-06-22 13:45:00 Proceeding
SWZ z załącznikami.zip zip 2800.26 2022-06-22 13:45:00 Proceeding
SWZ z załącznikami.zip.xades xades 5.91 2022-06-22 13:45:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 105.07 2022-06-22 13:45:06 Proceeding
unieważnienie postępowania.pdf pdf 273.44 2022-07-07 14:26:42 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 49.73 2022-07-08 07:44:47 Public message
info_o_kwocie_na_real_zad.pdf pdf 245.01 2022-07-07 11:00:00 Public message

Announcements

2022-07-08 07:44 Krzysztof Jach ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-07-07 14:26 Krzysztof Jach Informacja o unieważnieniu postępowania

unieważnienie postęp [...].pdf

2022-07-07 11:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający informuje, że na realizację zadania zamierza przeznaczyć 811 800,00 zł brutto.

info_o_kwocie_na_rea [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 375