Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OŚGN.ZP.271.16.2022 Przebudowa świetlicy Wiejskiej w Wysokiej

Włodzimierz Mazur
Gmina Boleszkowice
Deadlines:
Published : 22-06-2022 11:30:00
Placing offers : 06-07-2022 09:00:00
Offers opening : 06-07-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 485.09 2022-06-22 11:30:00 Proceeding
SWZ_ Przebudowu swietlicy Wiejskiej w Wysokiej.pdf pdf 615.13 2022-06-22 11:30:00 Proceeding
Zal_1_formularz_oferty (002).doc doc 64.5 2022-06-22 11:30:00 Proceeding
Zal_2_o aktualności informacji.docx docx 15.64 2022-06-22 11:30:00 Proceeding
Zal_3_oswiadczenie_warunki.doc doc 39.5 2022-06-22 11:30:00 Proceeding
Zal_4_wzor_zobowiazania (002).doc doc 42.5 2022-06-22 11:30:00 Proceeding
Zal_5_projekt umowy (002) (3).doc doc 184 2022-06-22 11:30:00 Proceeding
Zal_6_ Projekt architektoniczno- budowlany.pdf pdf 3159.03 2022-06-22 11:30:00 Proceeding
Zal_7_ Oświadczenie o aktualności.docx docx 15.57 2022-06-22 11:30:00 Proceeding
Zał_8_ Przedmiar robót.pdf pdf 173.1 2022-06-22 11:30:00 Proceeding
informacja środki (00000003).pdf pdf 622.84 2022-07-06 09:02:08 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 447.22 2022-07-06 10:47:59 Public message
Informacja o wyborze ofert - druk firmowy (00000003).pdf pdf 811.17 2022-07-14 10:16:21 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 127.64 2022-07-22 07:40:41 Public message
informacja środki.pdf pdf 622.83 2022-07-06 09:00:00 Public message

Announcements

2022-07-22 07:40 Włodzimierz Mazur Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-07-14 10:16 Włodzimierz Mazur Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-07-14 10:00 Włodzimierz Mazur The message was withdrawn by the Buyer.
2022-07-06 10:47 Włodzimierz Mazur Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-06 09:02 Włodzimierz Mazur Informacja o środkach jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania

informacja środki (0 [...].pdf

2022-07-06 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 226.988,00 zł ( słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy 00/100)

informacja środki.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 578