Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: KRGIK.271.9.2022. Aleksandrowsko - Radziejowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Roman Tomczak
Gmina Dobre
Deadlines:
Published : 28-06-2022 16:16:00
Placing offers : 26-07-2022 11:00:00
Offers opening : 26-07-2022 11:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie_o_zamowieniu_2022-OJS122-346317-pl (1).pdf pdf 233 2022-06-28 16:16:00 Proceeding
AR_GZ_SWZ.pdf pdf 907.62 2022-06-28 16:16:00 Proceeding
Zal_1a_Wykaz_PPE.xls xls 271.5 2022-06-28 16:16:00 Proceeding
Zal_1b_Wykaz_PPE.xls xls 492.5 2022-06-28 16:16:00 Proceeding
Zal_2_Formularz_Oferty.docx docx 43.83 2022-06-28 16:16:00 Proceeding
Zal_3_JEDZ.docx docx 69.73 2022-06-28 16:16:00 Proceeding
Zal_3a_Oswiadczenie_wykluczenie.doc doc 55 2022-06-28 16:16:00 Proceeding
Zal_3b_Oswiadczenie_podmiot_udostepniajacy.doc doc 52 2022-06-28 16:16:00 Proceeding
Zal_4_Wykaz_dostaw.docx docx 30.47 2022-06-28 16:16:00 Proceeding
Zal_5_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.docx docx 27.38 2022-06-28 16:16:00 Proceeding
Zal_6_Oswiadczenie_aktualnosc.docx docx 28.8 2022-06-28 16:16:00 Proceeding
Zal_7_Oswiadczenie_wspolnie.docx docx 27.92 2022-06-28 16:16:00 Proceeding
Zal_8_Projektowane_postanowienia_Umowy.pdf pdf 702.65 2022-06-28 16:16:00 Proceeding
Odpowiedzi_na_pytania_do_SWZ_01.pdf pdf 434.51 2022-07-12 12:34:10 Public message
INFORMACJA_OTWARCIE_OFERT.pdf pdf 193.77 2022-07-26 12:35:39 Public message
WYBOR_PLATFORMA.pdf pdf 209.73 2022-08-30 15:42:30 Public message
2022-OJS214-614003-pl (1).pdf pdf 200.2 2022-11-08 14:14:17 Public message

Announcements

2022-11-08 14:14 Roman Tomczak Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2022-OJS214-614003-p [...].pdf

2022-08-30 15:42 Roman Tomczak Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WYBOR_PLATFORMA.pdf

2022-07-26 12:35 Roman Tomczak Informacja z otwarcia ofert.

INFORMACJA_OTWARCIE_ [...].pdf

2022-07-26 11:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 i 288 ), Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia gross 16 521 958,40 zł, z tego:
1) Część 1 zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów - 8 754 847,88 zł brutto
2) Część 2 zamówienia - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego - 7 767 110,52 zł brutto
2022-07-12 12:34 Roman Tomczak Odpowiedzi na zapytania do SWZ

Odpowiedzi_na_pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1116