Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/8/2022 Dostawa odczynników do wykonywania badań z zakresu koagulologii wraz z dzierżawą analizatora

Deadlines:
Published : 21-06-2022 14:12:00
Placing offers : 01-07-2022 09:00:00
Offers opening : 01-07-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał_1_1_Formularz_koagulologia ofertowy.doc doc 174.5 2022-06-21 14:12:00 Proceeding
Załącznik_nr_1_Oferta.docx docx 76.24 2022-06-21 14:12:00 Proceeding
Załącznik_nr_2_Oświadczenie_Warunki_wykluczenia.docx docx 67.74 2022-06-21 14:12:00 Proceeding
Zał_nr_3_Wzór_umowy_dostawa_odczynników.pdf pdf 437.96 2022-06-21 14:12:00 Proceeding
Zał_nr_3A_Wzór_umowy_dzierżawa_analizatorów.pdf pdf 391.28 2022-06-21 14:12:00 Proceeding
Załącznik_nr_4_Grupa_kapitałowa.doc doc 123.5 2022-06-21 14:12:00 Proceeding
Załącznik_nr_5_Ośw_o_aktualności.doc doc 89.5 2022-06-21 14:12:00 Proceeding
ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf pdf 130.76 2022-06-27 14:22:59 Proceeding
SWZ_8_2022_27062022.pdf pdf 649.15 2022-06-27 14:22:13 Proceeding
08da5836-89a6-8e89-4d6a-18000fed1f5e.pdf pdf 36.16 2022-06-27 14:22:31 Proceeding
Wyjaśnienia.pdf pdf 212.26 2022-06-27 14:21:23 Public message
08da5836-89a6-8e89-4d6a-18000fed1f5e.pdf pdf 36.16 2022-06-27 14:21:23 Public message
1_Zmiana terminu_na_01072022.pdf pdf 199.96 2022-06-27 14:21:23 Public message
Wyjaśnienia-28.06.22.pdf pdf 199.03 2022-06-28 12:39:17 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 132.92 2022-07-01 11:15:44 Public message
oferta.zip zip 17228.63 2022-07-01 11:15:44 Public message
Informacja_o_wynikach_postępowania.pdf pdf 185.75 2022-07-08 14:16:25 Public message

Announcements

2022-07-08 14:16 Paulina Kulma Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 działając na podstawie art. 253 pkt. 1 ust. 1 uPzp, zawiadamia, że w wyniku postępowania prowadzonego trybem podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z przepisami art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) poniżej 215 000 Euro dostawy odczynników do wykonywania badań z zakresu koagulologii wraz z dzierżawą analizatora. Nr sprawy 8/2022, informuje o dokonanym na podstawie art. 239 uPzp wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja_o_wynikac [...].pdf

2022-07-01 11:15 Paulina Kulma Szpital Miejski św Jana Pawła II w Elblągu zgodnie z art.222 ust 5 uPZP przesyła informacje z otwarcia ofert z dnia 01.07.2022 r oraz zgodnie z art 74 ust. 2 pkt 1 uPZP. Oferty jakie wpłynęły w niniejszym postępowaniu.

Informacja z otwarci [...].pdf

oferta.zip

2022-07-01 09:00 Buyer message Kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 370.520,76 zł
2022-06-28 12:39 Paulina Kulma Szpital Miejski św Jana Pawła II w Elblągu zgodnie z art. 284 ust.1 i 2 uPzP przesyła w załączeniu wyjaśnienia z dnia 28.06.2022.

Wyjaśnienia-28.06.22 [...].pdf

2022-06-27 14:21 Paulina Kulma Szpital Miejski św Jana Pawła II w Elblągu zgodnie z art. 284 ust.1 i 2 uPzP przesyła w załączeniu wyjaśnienia z dnia 27.06.2022 wraz z informacją o zmianie terminu składania/otwarcia ofert.

Wyjaśnienia.pdf

08da5836-89a6-8e89-4 [...].pdf

1_Zmiana terminu_na_ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 327