Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-10/2022 Budowa oznakowanego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2991S - ulicy Łabędzkiej w Kozłowie

Deadlines:
Published : 21-06-2022 13:55:00
Placing offers : 06-07-2022 09:00:00
Offers opening : 06-07-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 159.05 2022-06-21 13:55:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 874.82 2022-06-21 13:55:00 Proceeding
ZALACZNIK NR 1.doc doc 72.5 2022-06-21 13:55:00 Proceeding
ZALACZNIK NR 2.doc doc 45.5 2022-06-21 13:55:00 Proceeding
ZALACZNIK NR 3.doc doc 48 2022-06-21 13:55:00 Proceeding
ZALACZNIK NR 4.doc doc 44 2022-06-21 13:55:00 Proceeding
ZALACZNIK NR 5.doc doc 40 2022-06-21 13:55:00 Proceeding
ZALACZNIK NR 6 WZÓR UMOWY WZÓR OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO, WYKAZ OSÓB - przejście dla pieszych.doc doc 238.5 2022-06-21 13:55:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 7.zip zip 114858.24 2022-06-21 13:55:00 Proceeding
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 145.24 2022-07-06 13:41:28 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 56.97 2022-07-06 13:41:58 Public message

Announcements

2022-07-06 13:41 Dominika Magiera Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-07-06 13:41 Dominika Magiera Zawiadomienie o unieważnieniu podstępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 450