Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1B/TM/22 „PRACE BUDOWLANE Z PODZIAŁEM NA DWA ZADANIA 1. PRZEBUDOWA, REMONT WRAZ Z POPRAWĄ DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU SANATORIUM W KRYNICY-ZDRÓJ; 2. PREBUDOWA POKOJU SANATORYJNEGO NR 623 Z ZAPLECZEM SANITARNYM”

Deadlines:
Published : 21-06-2022 12:53:00
Placing offers : 06-07-2022 11:00:00
Offers opening : 06-07-2022 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ+załaczniki.zip zip 2444.22 2022-06-22 10:03:10 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert II-2.pdf pdf 164.92 2022-07-06 15:01:00 Public message
Zawiadomienie o wyborze 21.07.2022 r..pdf pdf 222.98 2022-07-21 11:55:27 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 63.9 2022-08-24 14:04:37 Public message
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia Remont(1).pdf pdf 161.55 2022-07-06 11:00:00 Public message

Announcements

2022-08-24 14:04 Anna Gotzek-Bałdowska Zamawiający zamieszcza informację o wyniku postępowania.

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-07-21 11:55 Anna Gotzek-Bałdowska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-07-06 15:01 Anna Gotzek-Bałdowska Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-06 11:00 Buyer message Zamawiający podaje kwotę na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 495