Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1A/TM/22 PRZEBUDOWA, TERMOMODERNIZACJA, INSTALACJA FOTOWOLTANICZA ORAZ ODGROMOWA DACHU W BUDYNKU SPZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWEGO MSWIA W KRYNICY-ZDRÓJ

Deadlines:
Published : 21-06-2022 12:04:00
Placing offers : 06-07-2022 11:00:00
Offers opening : 06-07-2022 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ+załączniki.zip zip 2398.43 2022-06-22 10:01:28 Proceeding
ODPOWIEDZI NA PYtANIA 30_06_2022.zip zip 534.7 2022-06-30 16:19:44 Public message
ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 04_07_2022-1.pdf pdf 246.52 2022-07-04 13:24:07 Public message
Informacja z otwarcia ofert-3.pdf pdf 159.22 2022-07-06 15:02:06 Public message
Unieważnienie postępowania-2.pdf pdf 150.73 2022-07-18 10:23:06 Public message
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia Dach (002).pdf pdf 158.72 2022-07-06 11:00:00 Public message

Announcements

2022-07-18 10:23 Anna Gotzek-Bałdowska Informacja o unieważnieniu postępowania.

Unieważnienie postęp [...].pdf

2022-07-06 15:02 Anna Gotzek-Bałdowska Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-06 11:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-07-04 13:24 Anna Gotzek-Bałdowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza odpowiedzi nr 2.

ODPOWIEDZI NA PYTANI [...].pdf

2022-06-30 16:19 Anna Gotzek-Bałdowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza odpowiedzi na pytania.

ODPOWIEDZI NA PYtANI [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 691