Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Remont sanitariatów w przedszkolu w Krasocinie

Krzysztof Jasiowski
Gmina Krasocin Department: Centrum Usług Wspólnych
Deadlines:
Published : 21-06-2022 13:25:00
Placing offers : 06-07-2022 10:00:00
Offers opening : 06-07-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 95.86 2022-06-21 13:25:00 Proceeding
SWZ.BES.pdf.xades xades 547.23 2022-06-21 13:25:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 406.44 2022-06-21 13:25:00 Proceeding
Załącznik nr 1 formularz oferty.doc doc 76 2022-06-21 13:25:00 Proceeding
Załącznik nr 2 oświadczenie art.125.docx docx 27.39 2022-06-21 13:25:00 Proceeding
Załącznik nr 3.1 zobowiazanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 23.73 2022-06-21 13:25:00 Proceeding
Załącznik nr 3.2 oświadczenie art.125 podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 29.72 2022-06-21 13:25:00 Proceeding
Załącznik nr 4 oświadczenie wykonawców wspolnie ubiegających się art 117 ust 4.docx docx 24.05 2022-06-21 13:25:00 Proceeding
Załącznik nr 5 wzór umowy.docx docx 57.78 2022-06-21 13:25:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - opis przedmiotu zamówienia.zip zip 12191.85 2022-06-21 13:25:00 Proceeding
Protokół z otwarcia ofert.pdf pdf 161.02 2022-07-07 13:08:19 Public message
Inf. o wyborze oferty www.pdf pdf 152.58 2022-07-08 12:07:59 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 62.78 2022-07-19 08:08:44 Public message

Announcements

2022-07-19 08:08 Krzysztof Jasiowski Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-07-08 12:07 Krzysztof Jasiowski W załączeniu informacja o wyborze oferty

Inf. o wyborze ofert [...].pdf

2022-07-07 13:08 Krzysztof Jasiowski Protokół z otwarcia ofert

Protokół z otwarcia [...].pdf

2022-07-06 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 220 000,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 359