Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Budowa kanalizacji sanitarnej w Skarbiszowie, Numer sprawy: OR.271.7.2022

Ewa Jonienc
Gmina Dąbrowa
Deadlines:
Published : 20-06-2022 17:58:00
Placing offers : 11-07-2022 10:00:00
Offers opening : 11-07-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00-ogłoszenie o zamowieniu-1b397b34-3fcc-480b-8129-6d4a7f42742c.pdf pdf 4625.89 2022-06-20 17:58:00 Proceeding
01-SWZ OR.271.7.2022.pdf pdf 1076.65 2022-06-20 17:58:00 Proceeding
01-SWZ OR.271.7.2022-skan.pdf pdf 27902.92 2022-06-20 17:58:00 Proceeding
02-załącznik nr 1 form. ofertowy, 2 ośw. wstępne.doc doc 115 2022-06-20 17:58:00 Proceeding
03-zał. 2A-ośw. podmiotu udostępniającego, 3-zobowiązanie podmiotu udostępniającego.doc doc 80.5 2022-06-20 17:58:00 Proceeding
04-załączniki 4, 5, 6 i 7-wykaz robót, osób, ośw. o aktualności i grupie kapit.doc doc 86 2022-06-20 17:58:00 Proceeding
05-zał. nr 8-projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 387.73 2022-06-20 17:58:00 Proceeding
06-PR_Skarbiszow_elektryczne.pdf pdf 149.41 2022-06-20 17:58:00 Proceeding
07-PR_Skarbiszow_KS_20220531a-branża sanitarna.pdf pdf 681.33 2022-06-20 17:58:00 Proceeding
08-dokumentacja geotechniczna Skarbiszów.zip zip 12147.66 2022-06-20 17:58:00 Proceeding
09-opinia geotechniczna.pdf pdf 5101.35 2022-06-20 17:58:00 Proceeding
010-PW branża elektryczna.zip zip 4057.32 2022-06-20 17:58:00 Proceeding
011-PW branża sanitarna.zip zip 2142.51 2022-06-20 17:58:00 Proceeding
012-PW branża sanitarna-część graficzna.zip zip 21778.8 2022-06-20 17:58:00 Proceeding
013-ST odbioru robót SKARBISZÓW.doc doc 296 2022-06-20 17:58:00 Proceeding
014-ST Skarbiszów.zip zip 1498.66 2022-06-20 17:58:00 Proceeding
015-Uzgodnienia.zip zip 28210.36 2022-06-20 17:58:00 Proceeding
przekrój poprzeczny przepompowni P1,P2, P3).pdf pdf 187.39 2022-07-01 09:30:09 Public message
przesunięcie terminu składania ofert.pdf pdf 338.17 2022-07-01 12:44:27 Public message
przesunięcie terminu składania ofert-skan.pdf pdf 399.51 2022-07-01 12:44:27 Public message
00-ogłoszenie o ZMIANIE ogłoszenia-08da5b4c-e3b1-94c0-2831-760010d4f343.pdf pdf 38.56 2022-07-01 12:44:27 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 293.18 2022-07-11 17:00:35 Public message
informacja z otwarcia ofert-skan.pdf pdf 619.53 2022-07-11 17:00:35 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 300.13 2022-07-25 12:16:24 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-skan.pdf pdf 482.73 2022-07-25 12:16:24 Public message

Announcements

2022-07-25 12:16 Ewa Jonienc Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - plik w załączeniu.

zawiadomienie o unie [...].pdf

zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-07-11 17:00 Ewa Jonienc Informacja z otwarcia ofert - plik w załączeniu.

informacja z otwarci [...].pdf

informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-11 10:00 Buyer message Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 4.000.000,00 zł brutto.
2022-07-01 12:44 Ewa Jonienc Zawiadomienie o przesunięciu terminu składania ofert oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pliki w załączeniu.

przesunięcie terminu [...].pdf

przesunięcie terminu [...].pdf

00-ogłoszenie o ZMIA [...].pdf

2022-07-01 09:30 Ewa Jonienc Uzupełnienie dokumentacji technicznej: przekrój poprzeczny przepompowni P1, P2, P3 - plik w załączeniu.

przekrój poprzeczny [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1290