Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 119/ZP/2022; nr rejestru komórki zaopatrującej: 5/TZP/2022 Zakup i dostawa numerów taktycznych do pojazdów służbowych będących na stanie KWP zs w Radomiu

Deadlines:
Published : 20-06-2022 16:42:00
Placing offers : 24-06-2022 12:00:00
Offers opening : 24-06-2022 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zamówienia realizowane przez KWP zs. w Radomiu za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl. Oferty składane w inny sposób niż za pośrednictwem platformy zakupowej nie będą rozpatrywane.

Opis przedmiotu zamówienia, ewentualne załączniki oraz inne niezbędne informacje zamieszczone są na stronie konkretnego zamówienia,  a Wykonawca, składając ofertę, godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.

Podana przez Wykonawcę cena za towar/usługę musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty dostawy. KWP zs. w Radomiu nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia przez Wykonawcę. 

O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w odniesieniu do ceny brutto.

Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw zaoferowany asortyment i wykorzystane materiały są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz spełniają wymagania wynikające z przepisów prawa. 


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 


Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
FORMULARZ OFERTOWY (CENNIK) - załącznik nr 1.pdf pdf 213.57 2022-06-20 16:42:00 Subject of the order
projekt umowy.pdf pdf 1725.49 2022-06-20 16:42:00 Criterion
opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 288.87 2022-06-20 16:42:00 Criterion
OŚWIADCZENIE - załącznik nr 2.pdf pdf 97.36 2022-06-20 16:42:00 Criterion
OŚWIADCZENIE - załącznik nr 3.pdf pdf 150.12 2022-06-20 16:42:00 Criterion

Announcements

2022-06-29 14:15 Edyta Bukowska W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Pzp (wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) oraz zgodnie z Decyzją nr 5/2021 z dnia 13 stycznia 2021r. Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu w wyznaczonym terminie na składanie ofert wpłynęła 1 oferta.
Wydział Transportu KWP zs. w Radomiu jako Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta firmy:
PARTGROUP PIOTR GERTYCH
26-600 Radom
ul. Wrocławska 9
Wartość oferty: 32.718,00zł.brutto
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia i w oparciu o przyjęte do oceny kryterium wyboru jakim była cena 100% okazała się najkorzystniejszą ofertą.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zakup i dostawa numerów taktycznych do pojazdów służbowych będących na stanie KWP zs w Radomiu Zamawiający wymaga załączenia uzupełnionego załącznika nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY (CENNIK) oraz podanie łącznej wartości oferty u w zł.brutto

FORMULARZ OFERTOWY ( [...].pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7053 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Zamawiający zapłaci Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin dostawy częściowej - Zamawiający wymaga aby dostawy realizowane były maksymalnie w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia przesłania do Wykonawcy pisemnego zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Projekt umowy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

projekt umowy.pdf

(0)
5 Opis przedmiotu zamówienia - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

opis przedmiotu zamó [...].pdf

(0)
6 Oświadczenie - załącznik nr 2 - Zamawiający wymaga załączenia uzupełnionego dokumentu. Attachment required

OŚWIADCZENIE - załąc [...].pdf

(0)
7 Oświadczenie - załącznik nr 3 - Zamawiający wymaga załączenia uzupełnionego dokumentu. Attachment required

OŚWIADCZENIE - załąc [...].pdf

(0)
Unlock the form

The number of page views: 171