Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP-291-3011/2022 Dostawa i montaż Komór z kontrolowaną atmosferą temperatury dla Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Deadlines:
Published : 20-06-2022 13:18:00
Placing offers : 28-06-2022 09:30:00
Offers opening : 28-06-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu_3011-22.pdf pdf 99.99 2022-06-20 13:18:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia_3011-22.pdf pdf 629.9 2022-06-20 13:18:00 Proceeding
Załączniki do SWZ_3011-22.zip zip 42943.14 2022-06-20 13:18:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert_3011-22.pdf pdf 244.84 2022-06-28 12:42:15 Public message
WYNIKI_3011-22.pdf pdf 246.63 2022-07-06 12:48:03 Public message
Ogłoszenie o wyniku_3011-22.pdf pdf 64.27 2022-07-11 18:44:45 Public message

Announcements

2022-07-11 18:44 Maciej Młynarczyk Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku_ [...].pdf

2022-07-06 12:48 Maciej Młynarczyk Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

WYNIKI_3011-22.pdf

2022-06-28 12:42 Maciej Młynarczyk Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-24 07:03 Maciej Młynarczyk KWOTA PRZEZNACZONA NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) - Zamawiający informuje, iż na sfinansowanie niniejszego zamówienia, zamierza przeznaczyć łączną kwotę w wysokości: 411 963,90 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 620