Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZ.271.46.2022 Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB - etap II

Wioletta Rostankowska
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 17-06-2022 11:20:00
Placing offers : 04-07-2022 09:00:00
Offers opening : 04-07-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie.pdf pdf 149.19 2022-06-17 11:20:00 Proceeding
SWZ.docx docx 680.67 2022-06-17 11:20:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 2185.94 2022-06-17 11:20:00 Proceeding
Część 1-dokumentacja_techniczna.zip zip 612.42 2022-06-17 11:20:00 Proceeding
Część 2-dokumentacja _techniczna.zip zip 965.47 2022-06-17 11:20:00 Proceeding
załączniki do SWZ.zip zip 6084.72 2022-06-17 11:20:00 Proceeding
informacja.docx docx 624.55 2022-07-04 13:36:33 Public message
informacja.pdf pdf 94.6 2022-07-04 13:36:33 Public message
wybór.oferty platforma .docx docx 681.06 2022-07-20 20:37:06 Public message
WZ.271.46.2022 INFORMACJA O WYBORZE_PLATFORMA.pdf pdf 116.82 2022-07-20 20:37:06 Public message
ogloszenie_o_wyniku.pdf pdf 97.06 2022-08-11 14:21:09 Public message

Announcements

2022-08-11 14:21 Wioletta Rostankowska W załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogloszenie_o_wyniku. [...].pdf

2022-07-20 20:37 Arleta Matusik INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CZI, CZII

wybór.oferty platfor [...].docx

WZ.271.46.2022 INFOR [...].pdf

2022-07-04 13:36 Wioletta Rostankowska W załączeniu informacja o złożonych ofertach w postępowaniu.

informacja.docx

informacja.pdf

2022-07-04 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Część 1: Modernizacja drogi transportu rolnego w Gminie Czersk poprzez ułożenie płyt YOMB - etap III - 205235,00 zł brutto
Część 2: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB – Rejon nr 3 - 26307,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 882