Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: CUW.2611.4.2022 „Dostawa artykułów żywnościowych w roku szkolnym 2022/2023 z podziałem na części dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ustrzykach Dolnych”.

Deadlines:
Published : 17-06-2022 10:44:00
Placing offers : 30-06-2022 08:00:00
Offers opening : 30-06-2022 08:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 277.15 2022-06-17 10:44:00 Proceeding
Zalacznik_nr_2_Formularz_Ofertowy.docx docx 36.26 2022-06-17 10:44:00 Proceeding
Zalacznik_nr_4_projekt_umowy.pdf pdf 254.96 2022-06-17 10:44:00 Proceeding
Zalacznik_nr_5_Oswiadczenie_art 125_Pzp.docx docx 21.99 2022-06-17 10:44:00 Proceeding
Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_art. 7_specustawy.doc doc 44 2022-06-17 10:44:00 Proceeding
Załącznik_nr_1_OPZ.pdf pdf 141.42 2022-06-17 10:44:00 Proceeding
Załącznik_nr_3_Formularz_Cenowy.zip zip 93.79 2022-06-17 10:44:00 Proceeding
BZP_ogłoszenie o zamówieniu dostawy.pdf pdf 1308.14 2022-06-17 10:44:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 138.49 2022-06-30 13:12:53 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 231.34 2022-07-08 13:47:13 Public message

Supplier's offers

Expand all
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
podstawowa 1 - zal 5.jpg jpg 548.56
podstawowa 1 - zal 5.jpg.xml xml 738.88
podstawowa 1 - zal 2.docx.xml xml 57.86
podstawowa 1 - zal 3.jpg jpg 722.84
podstawowa 1 - zal 3.jpg.xml xml 971.24
podstawowa 1 - zal 5.docx.xml xml 36.88
podstawowa 1 - zal 6.jpg jpg 716.28
podstawowa 1 - zal 6.jpg.xml xml 962.5
podstawowa 1 - zal2.jpg jpg 370.17
podstawowa 1 - zal2.jpg.xml xml 501.02
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
oferta cenowa Widan - Szp nr 1 Ustrzyki.pdf pdf 3177.37
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Zalacznik_nr_2_Formularz_Ofertowy.docx (1).xml xml 58.19
Część V mięso i wędlina.xlsx xlsx 15.5
Część V mięso i wędlina.xlsx (2).xml xml 28.2
Część VI drób.xlsx xlsx 13.98
Część VI drób.xlsx (2).xml xml 26.15
Pliki.001 001 494.05
Wyjaśnienie zapakowania w 7Zip.docx docx 23.35
Zalacznik_nr_2_Formularz_Ofertowy.docx docx 37.98
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Część VII ryby,prod.mrożone.pdf pdf 277.72
Zalacznik_nr_2_Formularz_Ofertowy.pdf pdf 375.84
Zalacznik_nr_5_Oswiadczenie_art 125_Pzp.pdf pdf 289.67
Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_art. 7_specustawy.pdf pdf 316.51
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Część IV pieczywo.pdf pdf 232.25
Zalacznik_nr_2_Formularz_Ofertowy.pdf pdf 319.47
Zalacznik_nr_5_Oswiadczenie_art 125_Pzp.pdf pdf 234.16
Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_art. 7_specustawy.pdf pdf 255.57
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Część VIII wyr. garmażeryjne.xlsx (1).xml xml 22.78
Zalacznik_nr_5_Oswiadczenie_art 125_Pzp.docx.xml xml 33.15
Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_art. 7_specustawy.doc.xml xml 64.93
Zalacznik_nr_2_Formularz_Ofertowy (2).docx.xml xml 53.16
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
przet-6-szkoła1-2022(n).7z 7z 1895.8
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
ZSP nr.1 FHU Matex.zip zip 528.15
ZSP nr.1 FHU Matex.zip zip 528.15

Announcements

2022-07-08 13:47 Marta Paszkowska Szanowni państwo,
Zamawiający przekazuje zawiadomienie z dnia 8.07.2022 r.

Z poważaniem
Marta Paszkowska
Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-06-30 13:12 Marta Paszkowska Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam informację z otwarcia ofert z dnia 30.06.2022 r.

Z poważaniem
Marta Paszkowska
Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-30 08:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zrealizowanie przedmiotu zamówienia (brutto):
Część I (art. ogólnospożywcze) – 59 274,00
Część II (owoce i warzywa) – 91 015,00
Część III (nabiał) – 14 208,00
Część VI ( pieczywo) – 5 376,00
Część V ( mięso i wędlina) – 35 000,00
Część VI (drób) – 20 475,00
Część VII (ryby + produkty mrożone) – 23 940,00
Część VIII – wyroby garmażeryjne – 8 295,00

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 642