Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: „ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB O OGRANICZONEJ SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ W PORCIE LOTNICZYM GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY”

Elżbieta Stangret
Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy Department: Dział Personalny
Deadlines:
Published : 17-06-2022 09:47:00
Placing offers : 26-07-2022 12:00:00
Offers opening : 26-07-2022 12:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane.pdf pdf 132.55 2022-06-17 09:47:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 10911.97 2022-06-17 09:47:00 Proceeding
Załącznik nr 2_Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.pdf pdf 6806 2022-06-17 09:47:00 Proceeding
Załącznik nr 8_projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 6564.36 2022-06-17 09:47:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - JEDZ_edytowalna wersja formularza.DOC DOC 183.5 2022-06-17 09:47:00 Proceeding
Załączniki nr 1,3,4,5,6,7_wersja edytowalna.DOC.docx docx 29.43 2022-06-17 09:47:00 Proceeding
wyjaśnienia treści SWZ_06.07.2022.pdf pdf 1962.86 2022-07-06 14:54:11 Public message
wyjaśnienia i zmiana treści SWZ_13.07.2022.pdf pdf 257.83 2022-07-13 15:32:03 Public message
ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert_opublikowane.pdf pdf 86.14 2022-07-18 10:02:57 Public message
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 191.25 2022-07-26 12:03:15 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 287.64 2022-07-26 12:55:06 Public message
informacja o wyborze oferty _ komunikat publiczny.pdf pdf 289.49 2022-08-05 16:23:06 Public message

Announcements

2022-08-05 16:23 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2022-07-26 12:55 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-26 12:03 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie, [...].pdf

2022-07-18 10:02 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-07-13 15:32 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje wyjaśnienia i zmianę treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

2022-07-06 14:54 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1574