Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00211349/01 Bierutów, zamek, brama zamkowa (XVII w.): prace konserwatorskie bramy zamkowej – etap I (postępowanie nr: IR.2710.12.2022.JP)

Joanna Płóciennik IR
Urząd Miejski w Bierutowie
Deadlines:
Published : 15-06-2022 14:00:00
Placing offers : 30-06-2022 08:00:00
Offers opening : 30-06-2022 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ Bierutów, brama zamkowa (XVII w.), prace konserwatorskie bramy zamkowej.docx docx 475.46 2022-06-15 14:00:00 Proceeding
SWZ Bierutów, brama zamkowa (XVII w.), prace konserwatorskie bramy zamkowej.pdf pdf 1210 2022-06-15 14:00:00 Proceeding
przedmiar do etapu I.pdf pdf 480.18 2022-06-15 14:00:00 Proceeding
brama zamkowa.zip zip 248887.74 2022-06-15 14:00:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 141.14 2022-06-15 14:00:10 Proceeding
Zapytanie nr 1 z odp.pdf pdf 117.84 2022-06-28 15:25:40 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #627771.pdf pdf 34.74 2022-06-30 08:42:22 Public message
wybor wykonawcy platforma zakupowa.pdf pdf 185.48 2022-07-11 13:27:05 Public message

Announcements

2022-07-11 13:27 Joanna Płóciennik IR Szanowni Państwo, w załączaniu przekazuję informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Pozdrawiam serdecznie
Joanna Płóciennik

wybor wykonawcy plat [...].pdf

2022-06-30 08:42 Joanna Płóciennik IR Szanowni Państwo, w załączeniu informacja z otwarcia ofert. Pozdrawiam serdecznie Joanna Płóciennik

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-30 08:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 260.000,00 zł brutto.
2022-06-28 15:25 Joanna Płóciennik IR Szanowni Państwo, w związku z zapytaniem jakie wpłynęło do Zamawiającego, przesyłam plik z pytaniem i odpowiedzią.
Pozdrawiam Joanna Płóciennik

Zapytanie nr 1 z odp [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 746