Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00209863/01 Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, nieużywanego zestawu kamery termowizyjnej FLIR - 1 szt. Nr postępowania 22/Z-36/PIiZ2022/PN/2022/D

Deadlines:
Published : 15-06-2022 09:36:00
Placing offers : 07-07-2022 10:00:00
Offers opening : 07-07-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniau.pdf pdf 139.14 2022-06-15 09:36:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 8382.89 2022-06-15 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.docx docx 39.72 2022-06-15 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.pdf pdf 367.21 2022-06-15 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz techniczny przedmiotu zamówienia.docx docx 50.63 2022-06-15 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz techniczny przedmiotu zamówienia.pdf pdf 356.75 2022-06-15 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx docx 27.04 2022-06-15 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf pdf 343.73 2022-06-15 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx docx 25.55 2022-06-15 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 331.17 2022-06-15 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw.docx docx 26.72 2022-06-15 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw.pdf pdf 335.56 2022-06-15 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 25.55 2022-06-15 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.pdf pdf 326.52 2022-06-15 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 27.56 2022-06-15 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf pdf 332.21 2022-06-15 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Ogólne warunki umowy.pdf pdf 471.98 2022-06-15 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 284.71 2022-06-15 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 27.08 2022-06-15 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy.pdf pdf 432.99 2022-06-15 09:36:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ 20.06.2022 r..pdf pdf 153.89 2022-06-20 13:38:51 Public message
Ogłoszenie o zmianie 28.06.2022 r..pdf pdf 36.68 2022-06-28 15:04:56 Public message
Zmiana treści SWZ 28.06.2022 r..pdf pdf 175.23 2022-06-28 15:29:08 Public message
Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz techniczny przedmiotu zamówienia 29.06.2022 r..docx docx 51.02 2022-06-29 13:58:32 Public message
Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz techniczny przedmiotu zamówienia 29.06.2022 r..pdf pdf 364.87 2022-06-29 13:58:32 Public message
Załącznik nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 29.06.2022 r..pdf pdf 289.13 2022-06-29 13:58:32 Public message
Zmiana treści SWZ 29.06.2022 r..pdf pdf 207.59 2022-06-29 13:58:32 Public message
Informacja z otwarcia ofert 07.07.2022 r..pdf pdf 92.18 2022-07-07 14:07:24 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 198.21 2022-07-18 15:16:58 Public message

Announcements

2022-07-18 15:16 Iwona Łaszewska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-07-07 14:07 Anna Łęgowik Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-07 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 213 159 zł.
2022-06-29 13:58 Anna Łęgowik Zmiana treści SWZ

Załącznik nr 2 do SI [...].docx

Załącznik nr 2 do SI [...].pdf

Załącznik nr 9 do SI [...].pdf

Zmiana treści SWZ 29 [...].pdf

2022-06-28 15:29 Anna Łęgowik Zmiana treści SWZ

Zmiana treści SWZ 28 [...].pdf

2022-06-28 15:04 Anna Łęgowik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-06-20 13:38 Anna Łęgowik Wyjaśnienie treści SWZ.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 790