Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PRZ/00015/2022 „Zakup sportowych kart/karnetów/abonamentów miesięcznych dla pracowników, osób towarzyszących i dzieci dla wybranych podmiotów Sieci Badawczej Łukasiewicz

Deadlines:
Published : 14-06-2022 11:37:00
Placing offers : 21-07-2022 11:00:00
Offers opening : 21-07-2022 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 219.62 2022-06-14 11:37:00 Proceeding
SWZ zk.pdf pdf 1221.47 2022-06-14 11:37:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia KARNETY_08.06.docx docx 32.56 2022-06-14 11:37:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowyZK_02.06.docx docx 45.22 2022-06-14 11:37:00 Proceeding
Załącznik nr 2a do SWZ - Formularz cenowy wraz z zapotrzebowaniem I_08.06.xlsx xlsx 13.38 2022-06-14 11:37:00 Proceeding
Załącznik nr 2b do SWZ - Formularz cenowy wraz z zapotrzebowaniem II_08.06.xlsx xlsx 15.15 2022-06-14 11:37:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy LNvs ZK.docx docx 43.77 2022-06-14 11:37:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Jednolity Europejski Dokument Zamowienia-instrukcja 2022.pdf pdf 947.95 2022-06-14 11:37:00 Proceeding
Załącznik nr 5,6,7,8.docx docx 28.82 2022-06-14 11:37:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia.docx docx 18.86 2022-06-14 11:37:00 Proceeding
Wyjaśnienia i zmiana.pdf pdf 302.86 2022-06-27 12:37:15 Public message
Zmiana ogłoszenia TED.pdf pdf 146.29 2022-06-27 12:37:15 Public message
Zmiana ogłoszenia 2.pdf pdf 146.68 2022-07-05 09:45:36 Public message
Wyjaśnienia i zmiana 2.pdf pdf 436.85 2022-07-05 09:45:36 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia KARNETY_28.06.docx docx 33.8 2022-07-05 09:45:36 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowyZK_28.06.docx docx 45.61 2022-07-05 09:45:36 Public message
Załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy LNvs ZK 28.06.docx docx 45.55 2022-07-05 09:45:36 Public message
Zapytania III.pdf pdf 727.26 2022-07-12 10:51:28 Public message
INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA.docx docx 44.17 2022-07-21 11:05:41 Public message
info z otwarcia.docx docx 27.28 2022-07-21 12:00:55 Public message
info z otwarcia z zmianami.docx docx 27.32 2022-07-28 12:52:52 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 185.96 2022-08-10 14:05:19 Public message
2022-OJS156-448146-pl.pdf pdf 205.69 2023-01-05 13:02:02 Public message

Announcements

2023-01-05 13:02 Zbigniew Kusik Szanowni Państwo
w załączeniu ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia z platformy UE.


z poważaniem
Zbigniew Kusik

2022-OJS156-448146-p [...].pdf

2022-08-10 14:05 Zbigniew Kusik Szanowni Państwo

w załączeniu zawiadomienie o unieważnieniu postępowania



z poważaniem
Zbigniew Kusik

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-07-28 12:52 Zbigniew Kusik Szanowni Państwo, w załączeniu informacja z otwarcia ofert uwzględniająca wartości z i bez prawa opcji.


z poważaniem
Zbigniew Kusik

info z otwarcia z zm [...].docx

2022-07-21 12:00 Agnieszka Kamper Szanowni Państwo,
w załączeniu informacja z otwarcia ofert.

info z otwarcia.docx

2022-07-21 11:05 Agnieszka Kamper Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam informację o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.

INFORMACJA O KWOCIE [...].docx

2022-07-12 10:51 Zbigniew Kusik Szanowni Państwo

w załączniku wyjaśnienia Zamawiającego.


Z poważaniem Zbigniew Kusik

Zapytania III.pdf

2022-07-05 09:45 Zbigniew Kusik Szanowni Państwo w załączniku wyjaśnienia Zamawiającego wraz ze zmianami.



Z poważaniem Zbigniew Kusik

Zmiana ogłoszenia 2. [...].pdf

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].docx

Załącznik nr 2 do SW [...].docx

Załącznik nr 3 do SW [...].docx

2022-06-27 12:37 Zbigniew Kusik Szanowni Państwo

w załączniku wyjaśnienia Zamawiającego.

Z poważaniem
Zbigniew Kusik

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

Zmiana ogłoszenia TE [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1594