Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZ.271.45.2022 „Dostawa mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych oraz innego wyposażenia do nowych oddziałów przedszkolnych i żłobka na terenie Gminy Czersk”

Arleta Matusik
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 14-06-2022 09:58:00
Placing offers : 27-06-2022 09:00:00
Offers opening : 27-06-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 252.05 2022-06-14 09:58:00 Proceeding
SWZ.doc doc 503.5 2022-06-14 09:58:00 Proceeding
WZ.272.45.2022 SWZ.pdf pdf 1860.13 2022-06-14 09:58:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 4528.68 2022-06-14 09:58:00 Proceeding
WZ.271.45.2022 INFORMACJA Z OTWARCIA.pdf pdf 358.61 2022-06-28 14:34:48 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty platforma.odt odt 139.39 2022-07-07 14:17:19 Public message
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty- platforma.pdf pdf 391.02 2022-07-07 14:17:19 Public message
Wybór CZ. I_platforma.pdf pdf 114.36 2022-07-15 09:58:28 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty CZ I platforma.odt odt 119.51 2022-07-15 09:58:28 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA .pdf pdf 208.79 2022-08-02 16:55:50 Public message

Announcements

2022-08-02 16:55 Arleta Matusik OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKU [...].pdf

2022-07-15 09:58 Arleta Matusik INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CZ. I

Wybór CZ. I_platform [...].pdf

Informacja o wyborze [...].odt

2022-07-07 14:17 Arleta Matusik INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CZ. 2 CZ.3 CZ.4 CZ. 5 CZ.6 CZ.7

Informacja o wyborze [...].odt

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-06-28 14:34 Arleta Matusik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

WZ.271.45.2022 INFOR [...].pdf

2022-06-27 09:00 Buyer message część 1 Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 33 154,00 zł
część 2 Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 3 726,00 zł
część 3 Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 67 300,00 zł
część 4 Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 34 210,00 zł
część 5 Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 95 040,00 zł
część 6 Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 51 290,00 zł
część 7 Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 10 500,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1018