Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-42/22. Dostawy cewników balonowych angioplastycznych - AE/ZP-27-42/22

Deadlines:
Published : 13-06-2022 15:40:00
Placing offers : 23-06-2022 09:00:00
Offers opening : 23-06-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Załączniki do postępowania:


1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Formularz  Ofertowy

4. Załącznik Nr 1 - Formularz  Cenowy

5. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

6. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

7. Załącznik Nr 4 - Wymagania dotyczące parametrów przedmiotu zamówienia w Pakiecie Nr 1  


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 81 2022-06-13 15:40:00 Proceeding
Ogloszenie o zamówieniu.pdf pdf 130.41 2022-06-13 15:40:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 676.15 2022-06-13 15:40:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 27.5 2022-06-13 15:40:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.doc doc 36.5 2022-06-13 15:40:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 40 2022-06-13 15:40:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.xls xls 27.5 2022-06-13 15:40:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do tresci SWZ.PDF PDF 908 2022-06-17 13:34:43 Public message
Pytania i odpowiedzi do tresci SWZ 2.PDF PDF 456.02 2022-06-20 14:24:56 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć.pdf pdf 89.86 2022-06-23 09:35:32 Public message
Sprostowanie w informacji o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.pdf pdf 254.12 2022-06-23 13:53:13 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 251.92 2022-06-23 14:17:38 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Platforma .PDF.pdf pdf 289.31 2022-07-12 12:12:39 Public message

Announcements

2022-07-12 12:12 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-06-23 14:17 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-23 13:53 Zamówienia Publiczne Sprostowanie omyłki w Informacji, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sprostowanie w infor [...].pdf

2022-06-23 09:35 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-06-20 14:24 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2022-06-17 13:34 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1093