Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-40/22. Dostawy: odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych do badań z koagulologii oraz masek krtaniowych - AE/ZP-27-40/22

Deadlines:
Published : 13-06-2022 15:17:00
Placing offers : 23-06-2022 09:00:00
Offers opening : 23-06-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Załączniki do postępowania:


1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Formularz  Ofertowy

4. Załącznik Nr 1 - Formularz  Cenowy

5. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

6. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

7. Załącznik Nr 4 - Wymagania dotyczące parametrów przedmiotu zamówienia  

8. Załącznik Nr 5 - Wzór umowy w zakresie zasad ochrony danych osobowych 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 81.5 2022-06-13 15:17:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 130.51 2022-06-13 15:17:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 673.09 2022-06-13 15:17:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 42 2022-06-13 15:17:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.doc doc 36.5 2022-06-13 15:17:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 40.5 2022-06-13 15:17:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.xls xls 43 2022-06-13 15:17:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.docx docx 19.42 2022-06-13 15:17:00 Proceeding
Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć.pdf pdf 93.86 2022-06-23 09:47:10 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 164.97 2022-06-23 14:02:01 Public message
Inf. o wyborze najk. oferty Platforma.PDF PDF 962.55 2022-06-29 15:14:26 Public message
Informacja o sprostowaniu Platforma.PDF PDF 361.96 2022-07-04 12:45:36 Public message

Announcements

2022-07-04 12:45 Zamówienia Publiczne Informacja o sprostowaniu omyłki pisarskiej w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu nr 1

Informacja o sprosto [...].PDF

2022-06-29 15:14 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1 oraz informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr 2.

Inf. o wyborze najk [...].PDF

2022-06-23 14:02 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-23 09:47 Zamówienia Publiczne Informacja o której mowa w art. 222 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 918