Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 11/WOG/U/Samoch./22 Usługa naprawy pojazdów na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego (9 zadań).

Deadlines:
Published : 13-06-2022 12:12:00
Placing offers : 23-06-2022 10:00:00
Offers opening : 23-06-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
JAWNE_11_WOG_22_Ogłoszenie o zamówieniu_usługi.pdf pdf 4942.24 2022-06-13 12:12:00 Proceeding
JAWNE_11_WOG_22_Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 7930.58 2022-06-13 12:12:00 Proceeding
JAWNE_Załącznik nr 1 do SWZ_Specyfikacja Techniczna.pdf pdf 2721.26 2022-06-13 12:12:00 Proceeding
JAWNE_11_WOG_22_Załacznik nr 4 do SWZ_Projekt umowy.pdf pdf 3464.58 2022-06-13 12:12:00 Proceeding
11_WOG_22_Załaczniki do SWZ_ 2,3,5,7,8.zip zip 133.78 2022-06-13 12:12:00 Proceeding
JAWNE_22062312210.pdf pdf 590.6 2022-06-23 14:07:39 Public message
JAWNE_22062810230.pdf pdf 319.36 2022-06-28 13:24:00 Public message
JAWNE_22070612530.pdf pdf 734.43 2022-07-06 14:55:44 Public message

Announcements

2022-07-06 14:55 Magdalena Kandut Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

JAWNE_22070612530.pd [...].pdf

2022-06-28 13:24 Magdalena Kandut Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

JAWNE_22062810230.pd [...].pdf

2022-06-23 14:07 Magdalena Kandut Informacja z otwarcia ofert

JAWNE_22062312210.pd [...].pdf

2022-06-23 10:00 Buyer message Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwoty brutto:
Zadanie nr 1 - ( naprawa i serwisowanie pojazdów ogólnego przeznaczenia małej ładowności): 8405,21 zł. (przewidywane roboczogodziny) + 22 594,79 zł. (użyte części );
Zadanie 2- ( naprawa i serwisowanie pojazdów ogólnego przeznaczenia średniej ładowności ): 4714,90 zł. (przewidywane roboczogodziny) + 11 285,10 zł. (użyte części );
Zadanie 3- (naprawa i serwisowanie pojazdów ogólnego przeznaczenia dużej ładowności); 3542,40 zł. (przewidywane roboczogodziny) + 10 457,60 zł. (użyte części );
Zadanie 4- ( naprawa autobusów i mikrobusów);
8211,36 zł. (przewidywane roboczogodziny) + 17 288,64 zł. (użyte części);
Zadanie 5- (naprawa ciągników siodłowych z naczepami/przyczep);
11 178,49 zł. (przewidywane roboczogodziny) + 21 525,00 zł. (użyte części);
Zadanie 6- (naprawa pojazdów sanitarnych);
14 569,10 zł. (przewidywane roboczogodziny) + 18 450,00 zł. (użyte części);
Zadanie 7- (naprawa pojazdów izotermicznych małej ładowności);
1274,97 zł. (przewidywane roboczogodziny) + 3725,03 zł. (użyte części);
Zadanie 8- (naprawa pojazdów chłodniczych średniej ładowności);
1429,06 zł. (przewidywane roboczogodziny) + 2570,93 zł. (użyte części);
Zadanie 9- (naprawa autocystern wody dużej ładowności);
1667,24 zł. (przewidywane roboczogodziny) + 3332,76 zł. (użyte części).

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 251