Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZO/13/2022 Dostawa serwera poleasingowego dla Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

Deadlines:
Published : 13-06-2022 12:36:00
Placing offers : 06-07-2022 08:00:00
Offers opening : 06-07-2022 08:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu ZO/13/2022 pn. "Dostawa serwera poleasingowego dla Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu" prowadzonym w trybie zgodnym z zaleceniami wewnętrznymi Zamawiającego.


Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
02.0. Zapytanie Ofertowe OPZ_ZO_13_2022.BES.pdf pdf 446.4 2022-06-13 12:36:00 Proceeding
02.3. Załącznik nr 3 do ZO_13_2022 - wzór umowy.BES.pdf pdf 540.32 2022-06-13 12:36:00 Criterion
02.4. Załącznik nr 4 do ZO_13_2022 - wzór zobowiązania P3.doc doc 56 2022-06-13 12:36:00 Criterion
02.2. Załącznik nr 2 do ZO_13_2022 - oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 42.92 2022-06-13 12:36:00 Criterion
02.1. Załącznik nr 1 do ZO_13_2022 - formularz ofertowy.docx docx 56.94 2022-06-13 12:36:00 Criterion
02.3. Załącznik nr 3 do ZO_13_2022 - wzór umowy.BES_PO_ZMIANACH.pdf pdf 529.55 2022-06-28 06:11:56 Public message
02.3. Załącznik nr 3 do ZO_13_2022 - wzór umowy_PO_ZMIANACH_2.BES.pdf pdf 587.86 2022-06-30 13:25:26 Public message
10.0. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_ZO_13_2022.BES.pdf pdf 293.4 2022-07-06 10:48:48 Public message
11.0. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY_ZO_13_2022.BES.pdf pdf 295.77 2022-07-06 11:37:51 Public message

Announcements

2022-07-06 11:38 Jacek Makaś The message was withdrawn by the Buyer.
2022-07-06 11:37 Jacek Makaś Szanowni Państwo,
w załączeniu INFORMACJA O WYBORZE OFERTY dot. postępowania ZO/13/2022.


Z poważaniem
Jacek Makaś

11.0. INFORMACJA O W [...].pdf

2022-07-06 10:48 Jacek Makaś Dzień dobry,
w załączeniu INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postępowania ZO/13/2022.Z poważaniem
Jacek Makaś

10.0. INFORMACJA Z O [...].pdf

2022-06-30 13:25 Jacek Makaś Szanowni Państwo,
w związku z pytaniami dot. zapisów Wzoru Umowy, Zamawiający dokonał zmian we Wzorze Umowy - Załącznik nr 3 do ZO/13/2022.

W załączeniu zaktualizowany (obowiązujący) Wzór Umowy:
plik: 02.3. Załącznik nr 3 do ZO_13_2022 - wzór umowy_PO_ZMIANACH_2.BES


Z poważaniem
Jacek Makaś

02.3. Załącznik nr 3 [...].pdf

2022-06-28 06:11 Jacek Makaś Szanowni Państwo,

Zamawiający udziela wyjaśnień dot. treści w/w Zapytania Ofertowego:

PYTANIE 1:
Dot. zapisu w Załączniku nr 3 do ZO/13/2022 §9 gdzie wskazano wsparcie w wymiarze 6 godzin w rozliczeniu minutowym. Oznacza to że Wykonawca może zostać wezwany do siedziby Waszej firmy np. 36 razy na 10 minut mimo że sprzęt będzie działał poprawnie. Proszę rozważyć likwidację tych zapisów lub ostatecznie rozliczenie w formie godzinowej (tzn. za każdą rozpoczętą godzinę). Wydaje się, że te niespotykane zapisy w umowie zakładają sytuację, gdzie zakup dotyczy sprzętu nowego a na miejscu brakuje wykwalifikowanego zespołu informatycznego. Wypełnienie obecnych zapisów będzie wiązało się z niestandardową dopłatą na zabezpieczenie dojazdów i czasu pracy naszych serwisantów.

PYTANIE 2:
W umowie §7 RĘKOJMIA I GWARANCJA, SERWIS
5. Zakres gwarancji świadczony jest w oparciu o gwarancję producenta Sprzętu stanowiącego Przedmiot umowy oraz gwarancję Wykonawcy.

Zapis ten oznacza że serwer powinien mieć i gwarancję producenta i wykonawcy. Tak wiec sprowadza się to do sprzętu nowego. Proponuję zamienić "oraz" na "lub" aby dopuścić sprzęt poleasingowy.

ODPOWIEDŹ 1 i 2:
W związku z powyższymi pytaniami dot. zapisów Wzoru Umowy, Zamawiający dokonał zmian we Wzorze Umowy - Załącznik nr 3 do ZO/13/2022.

W załączeniu zaktualizowany (obowiązujący) Wzór Umowy:
plik: 02.3. Załącznik nr 3 do ZO_13_2022 - wzór umowy.BES_PO_ZMIANACHJednocześnie mając na uwadze termin udzielenia odpowiedzi oraz zbliżający się termin składania ofert, Zamawiający ponownie wydłuża TSO do dnia 06 lipca 2022 r. do godziny 08:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 lipca 2022 r. o godzinie 08:05.

Sposób składania ofert pozostaje bez zmian.

Termin związania ofertą do dnia 04 sierpnia 2022 r.Z poważaniem
Jacek Makaś

02.3. Załącznik nr 3 [...].pdf

2022-06-21 08:38 Jacek Makaś Szanowni Państwo,
w związku z wnioskiem dot. wyjaśnień treści OPZ, Zamawiający informuje, że odpowiedź zostanie udzielona niezwłocznie, po jej przygotowaniu przez właściwą komórkę merytoryczną.

Jednocześnie mając na uwadze zbliżający się termin składania ofert, Zamawiający wydłuża TSO do dnia 30 czerwca 2022 r. do godziny 08:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 czerwca 2022 r. o godzinie 08:05.

Sposób składania ofert pozostaje bez zmian.

Termin związania ofertą do dnia 29 lipca 2022 r.Z poważaniem
Jacek Makaś

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa serwera poleasingowego zgodnie z OPZ Proszę o podanie ceny za CAŁOŚĆ przedmiotu zamówienia. 1 pc. Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu
ul. Św. Marcin 80/82
61-809, Poznań
(0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

02.1. Załącznik nr 1 [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych i o niepodleganiu wykluczeniu - Proszę załączyć wypełnione i podpisane OŚWIADCZENIE Attachment required

02.2. Załącznik nr 2 [...].docx

(0)
3 Wzór umowy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

02.3. Załącznik nr 3 [...].pdf

(0)
4 Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy) - Proszę załączyć wypełnione i podpisane ZOBOWIĄZANIE - jeżeli dotyczy

02.4. Załącznik nr 4 [...].doc

(0)

The number of page views: 537