Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 023/2022 Budowa sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych na ulicy Nad Torem oraz Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy w systemie projektuj i buduj

Deadlines:
Published : 10-06-2022 14:23:00
Placing offers : 27-06-2022 10:00:00
Offers opening : 27-06-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


UWAGA!
Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie Zakupowej, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022-BZP 00204706-01 z dnia 2022_06_10.pdf pdf 166.6 2022-06-10 14:23:00 Proceeding
023_2022 SWZ z załacznikami.7z 7z 15568.43 2022-06-10 14:23:00 Proceeding
023_2022_Iinformacje z otwarcia ofert_27.06.2022.doc doc 76 2022-06-27 11:52:26 Public message
023_2022_Iinformacje z otwarcia ofert_27.06.2022.pdf pdf 65.18 2022-06-27 11:52:26 Public message
023_2022_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 71.97 2022-06-30 11:25:47 Public message
023_2022_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 118 2022-06-30 11:25:47 Public message

Announcements

2022-06-30 11:25 Bogna Klimczewska Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza informację o
wyborze najkorzystniejszej oferty w obu częściach zamówienia. Szczegółowa treść w załączeniu (skan pisma oraz wersja edytowalna).

023_2022_Informacja [...].docx

023_2022_Informacja [...].pdf

2022-06-27 11:52 Bogna Klimczewska Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w załączonych plikach, Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert z dnia 27.06.2022 r. godz. 10:15.

023_2022_Iinformacje [...].doc

023_2022_Iinformacje [...].pdf

2022-06-27 10:09 Bogna Klimczewska Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć łącznie kwotę brutto: 659 982,59 PLN, z podziałem na poszczególne części :
Cześć 1 - kwotę brutto: 386 822,70 PLN;
Cześć 2 - kwotę brutto: 273 159,89 PLN.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 382