Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/WCWI/2022/08 Obsługa Techniczna Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 398A, 398B, 400, 404 i 406

Deadlines:
Published : 09-06-2022 19:36:00
Placing offers : 21-06-2022 10:00:00
Offers opening : 21-06-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Część III SWZ - OPZ_PPTP.pdf pdf 355.06 2022-06-09 19:36:00 Proceeding
Zalacznik nr 1 do OPZ_406_instrukcja_eksploatacji.zip zip 33122.45 2022-06-09 19:36:00 Proceeding
Zalaczniki nr 6 -10 do OPZ.zip zip 69070.12 2022-06-09 19:36:00 Proceeding
Załączniki nr 1A - Wykaz cen.xlsx xlsx 12.03 2022-06-09 19:36:00 Proceeding
Załączniki nr 1-7 do IDW- Formularze edytowalne.docx docx 65.28 2022-06-09 19:36:00 Proceeding
Część I SWZ - IDW_Obługa techniczna.pdf pdf 460.12 2022-06-09 19:36:00 Proceeding
Załączniki nr 2-5 do OPZ.zip zip 239192.14 2022-06-09 19:36:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 135.04 2022-06-09 19:36:00 Proceeding
Część II SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 354.48 2022-06-09 19:36:00 Proceeding
Zmiana SWZ_20.06.2022.docx docx 27.88 2022-06-20 10:06:21 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 40.56 2022-06-20 10:06:21 Public message
Załączniki nr 1A - Wykaz cen_20.06.2022.xlsx xlsx 12.01 2022-06-20 10:06:21 Public message
Wycofanie _ ponowne złożenie oferty.pdf pdf 201.27 2022-06-20 10:53:30 Public message
Informacja z otwarcia ofert_OT_ZP_WCWI_2022_08.pdf pdf 168.94 2022-06-21 11:32:52 Public message
Wybór oferty najkorzystniejszej_www.pdf pdf 236 2022-07-01 18:38:06 Public message

Announcements

2022-07-01 18:38 Ewa Rostkowska Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Wybór oferty najkorz [...].pdf

2022-06-21 11:32 Ewa Rostkowska Zamawiający przekazuje w załączeniu informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-21 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowego 600.000,00 zł brutto.
2022-06-20 10:53 Ewa Rostkowska Zamawiający publikuje instrukcję wycofania/ ponownego złożenia oferty, która jets również dostępna na stronie internetowej: https://docs.google.com/document/d/1BHwZdDEYivo9KKZFgRD9F-HgHDl1Y-6n9kNu_q9FGBc/edit

Wycofanie _ ponowne [...].pdf

2022-06-20 10:06 Ewa Rostkowska Zamawiający skorygował omyłkę w Załaczniku nr 1A - Wykaz cen w kolumnie D zgodnie z załącznikiem oraz przesynął termin składania ofert do dnia 21.06.2022 godz. 10.00

Zmiana SWZ_20.06.202 [...].docx

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Załączniki nr 1A - W [...].xlsx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 494