Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: KA-DZP.362.1.20.2022 Świadczenie usług telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do internetu wraz z dostawą fabrycznie nowych urządzeń mobilnych i routerów przenośnych WIFI oraz świadczenie usług dodatkowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Deadlines:
Published : 08-06-2022 16:18:00
Placing offers : 24-06-2022 10:00:00
Offers opening : 24-06-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego, którym jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp.

Przedmiot postępowania: Świadczenie usług telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do internetu wraz z dostawą fabrycznie nowych urządzeń mobilnych i routerów przenośnych WIFI oraz świadczenie usług dodatkowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu


Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym.

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami.

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

- zadawania pytań Zamawiającemu,

- odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

- przesłania odwołania/inne. 


W przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt za pośrednictwem z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00 nr tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.

 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
20_22 ogłoszenie.pdf pdf 83.89 2022-06-08 16:18:00 Proceeding
20_22 SWZ.pdf pdf 505.03 2022-06-08 16:18:00 Proceeding
20_22 załącznik nr 3 OPZ.pdf pdf 297.09 2022-06-08 16:18:00 Proceeding
20_22 załącznik nr 4 Wzór umowy.pdf pdf 333.29 2022-06-08 16:18:00 Proceeding
20_22 załącznik nr 5 Podmiotowe środki dowodowe.docx docx 102.83 2022-06-08 16:18:00 Proceeding
20_22 załącznik nr 6 Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4.docx docx 103.72 2022-06-08 16:18:00 Proceeding
20_22 załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx docx 107.47 2022-06-08 16:18:00 Criterion
20_22 załącznik nr 1a Specyfikacja asortymentowo-cenowa.xlsx xlsx 12.74 2022-06-08 16:18:00 Criterion
20_22 załącznik nr 2 Oświadczenie.docx docx 107.01 2022-06-08 16:18:00 Criterion
20_22 wyjaśn treści SWZ cz I.pdf pdf 234.55 2022-06-14 15:22:56 Public message
20_22 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.89 2022-06-15 12:38:57 Public message
20_22 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf pdf 34.75 2022-06-17 14:59:21 Public message
20_22 wyjaśn treści SWZ cz II.pdf pdf 318.53 2022-06-21 15:32:01 Public message
struktura ruchu.xlsx xlsx 11.57 2022-06-21 15:32:01 Public message
20_22 informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 225.28 2022-06-24 12:58:22 Public message

Announcements

2022-06-24 12:58 Łukasz Lisik informacja z otwarcia ofert

20_22 informacja z o [...].pdf

2022-06-24 10:00 Buyer message W oparciu o art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2021r. poz. 1129, z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż na sfinansowanie zamówienia na świadczenie usług telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do internetu wraz z dostawą fabrycznie nowych urządzeń mobilnych i routerów przenośnych WIFI oraz świadczenie usług dodatkowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych) zamierza przeznaczyć 510 450,00 PLN brutto
2022-06-21 15:32 Łukasz Lisik wyjaśnienie treści SWZ cz. II

20_22 wyjaśn treści [...].pdf

struktura ruchu.xlsx

2022-06-17 14:59 Łukasz Lisik Zmiana terminu składania i otwarcia ofert w związku ze złożonymi wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ

20_22 ogłoszenie o z [...].pdf

2022-06-15 12:38 Łukasz Lisik zmiana terminu składania i otwarcia ofert

20_22 ogłoszenie o z [...].pdf

2022-06-14 15:22 Łukasz Lisik wyjaśnienie treści SWZ

20_22 wyjaśn treści [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

20_22 załącznik nr 1 [...].docx

20_22 załącznik nr 1 [...].xlsx

20_22 załącznik nr 2 [...].docx

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 447