Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DA.340.15.22 „Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy” (zadanie budżetowe: „Modernizacja Zamku Piastowskiego” – Skrzydło D Parter

Deadlines:
Published : 08-06-2022 10:59:00
Placing offers : 30-06-2022 12:20:00
Offers opening : 30-06-2022 12:25:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
DA.340.15.22-załączniki do postępowania.zip zip 78.57 2022-06-08 10:59:00 Proceeding
DA.340.15.22 - dokumentacja techniczna.zip zip 1300.93 2022-06-08 10:59:00 Proceeding
swz DA.340.15.22.pdf pdf 1098.95 2022-06-08 10:59:00 Proceeding
DA.340.15.22 formularz_oferty - skrzydło D.doc doc 64.5 2022-06-08 10:59:00 Proceeding
ogłoszenie nr 2022 BZP 00199753 z dnia 2022-06-08.pdf pdf 103.41 2022-06-08 13:37:06 Public message
odpowiedzi na pytania.docx docx 14.43 2022-06-22 15:19:45 Public message
DA.340.15.22 przedłużenie terminu składania ofert.pdf pdf 512.17 2022-06-24 10:42:47 Public message
DA.340.15.22 unieważnienie2.pdf pdf 473.96 2022-06-30 14:16:01 Public message

Announcements

2022-06-30 14:16 Katarzyna Drozdowska Załączam unieważnienie postępowania.

DA.340.15.22 unieważ [...].pdf

2022-06-30 12:20 Buyer message Na wykonanie zadania zamawiający planuje przeznaczyć kwotę 375 000 zł brutto
2022-06-24 10:42 Katarzyna Drozdowska Informujemy o przedłużeniu terminu składania ofert.

DA.340.15.22 przedł [...].pdf

2022-06-22 15:19 Katarzyna Drozdowska Załączamy odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu.

odpowiedzi na pytani [...].docx

2022-06-08 13:37 Katarzyna Drozdowska Ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie nr 2022 B [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 585