Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 10kWp na budynku Oddziału Zewnętrznego w Lubsku Zakładu Karnego w Krzywańcu

Sebastian Jankowski
Zakład Karny w Krzywańcu
Deadlines:
Published : 08-06-2022 07:59:00
Placing offers : 13-06-2022 12:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zamawiający informuje, że wykonawca ma obowiązek odbycia wizji lokalnej przed złożeniem oferty. W celu umówienia terminu wizji należy wysłać wiadomość do zamawiającego. Oferty złożone przez wykonawców którzy nie odbyli wizji lokalnej zostaną odrzucone. 


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 683229412 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
opz.doc doc 64.5 2022-06-08 07:59:00 Subject of the order
2022.05.25 - Umowa fotowoltaika OZ LUBSKO.doc doc 115 2022-06-08 07:59:00 Criterion
Rodo dla osób do kontaktu.docx docx 16.56 2022-06-08 07:59:00 Criterion
Rodo dla osób uprawnionych do zawarcia umowy.docx docx 16.71 2022-06-08 07:59:00 Criterion
2022.0608 - Umowa foto wersja zmodyfikow.doc doc 122 2022-06-08 14:56:17 Public message

Announcements

2022-06-13 14:07 Sebastian Jankowski W postępowaniu pn. "Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 10kWp na budynku Oddziału Zewnętrznego w Lubsku Zakładu Karnego w Krzywańcu " wybrano ofertę złożoną przez "PPPM POMET "64-510 Wronki ul. Partyzantów 5 za kwotę 50.000,00 zł brutto.
2022-06-10 11:09 Sebastian Jankowski Zakład Karny w Krzywańcu informuje, iż od jednego z wykonawców otrzymał następujące zapytanie:
Czy ewentualna dostawa magazynu energii będzie rozliczona jako robota dodatkowa?
Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
Ewentualna dostawa magazynu energii nie będzie rozliczona jako robota dodatkowa z uwagi na fakt, że wykonawca ma obowiązek odbycia wizji lokalnej przed złożeniem oferty. W celu umówienia terminu wizji należy wysłać wiadomość do zamawiającego. Oferty złożone przez wykonawców którzy nie odbyli wizji lokalnej zostaną odrzucone.

2022-06-08 14:56 Sebastian Jankowski Krzywaniec, dn. 8 czerwca 2022 r.

Zakład Karny w Krzywańcu informuje, iż modyfikuje treść umowy. Nowy wzór umowy w załączeniu.

2022.0608 - Umowa fo [...].doc

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 10kWp na budynku Oddziału Zewnętrznego w Lubsku Zakładu Karnego w Krzywańcu Zgodnie z załącznikiem

opz.doc

1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 70% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do dnia 30.06.2022r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Wzór umowy - Akceptacja wzoru umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

2022.05.25 - Umowa f [...].doc

Rodo dla osób do kon [...].docx

Rodo dla osób uprawn [...].docx

(0)
6 Kryteria i warunki formalne: Oświadczenie wykonawcy wynikające z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). (0)
7 Kryterium Społeczne 30% Zatrudnienie do realizacji zamówienia osób pozbawionych wolności nie mniejsze niż 30% w stosunku do łącznej liczby osób bezpośrednio realizujących zamówienie. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 353