Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Zp/26/PN/22 Dostawy implantów, narzędzi i akcesoriów do zabiegów artroskopowych

Deadlines:
Published : 07-06-2022 09:58:00
Placing offers : 08-07-2022 08:00:00
Offers opening : 08-07-2022 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Edytowalne zalączniki.docx docx 128.27 2022-06-07 09:58:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówienia.pdf pdf 235.32 2022-06-07 09:58:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 2202.1 2022-06-07 09:58:00 Proceeding
Załącznik nr 10 Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.pdf pdf 273.15 2022-06-07 09:58:00 Proceeding
Załącznik nr 10a Regulamin platformazakupowa.pl dla Użytkoników (Wykonawców) od 24.05.2021.pdf pdf 211.81 2022-06-07 09:58:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi .pdf pdf 729.79 2022-06-14 12:01:20 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 555.84 2022-07-08 08:05:16 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 485.08 2022-07-08 11:25:59 Public message
Wynik o.pdf pdf 762.84 2022-08-05 08:33:59 Public message

Announcements

2022-08-05 08:33 Dorota Piekarz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wynik o.pdf

2022-07-08 11:25 Dorota Piekarz Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-08 08:05 Dorota Piekarz Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie. [...].pdf

2022-06-14 12:01 Dorota Piekarz Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 703