Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 0019525/01 Wyposażenie Bieckiego Centrum Kultury w infrastrukturę cyfrową w ramach projektu systemowego "Konwersja Cyfrowa Domów Kultury"

Awatar Pracownika
Paweł Jamro
Gmina Biecz Department: Bieckie Centrum Kultury
Deadlines:
Published : 06-06-2022 13:05:00
Placing offers : 14-06-2022 10:00:00
Offers opening : 14-06-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu BCK II.pdf pdf 156.06 2022-06-06 13:05:00 Proceeding
SWZ BCK-II.pdf pdf 838.78 2022-06-06 13:05:00 Proceeding
UMOWA cz I.docx docx 215.57 2022-06-06 13:05:00 Proceeding
UMOWA cz II.docx docx 215.33 2022-06-06 13:05:00 Proceeding
zal. 3 swz -oswiadczenie.docx docx 56.7 2022-06-06 13:05:00 Proceeding
Zalacznik-nr-1-OPZ BCK II.pdf pdf 400.01 2022-06-06 13:05:00 Proceeding
zal-nr-2-formularz oferty.doc doc 76.5 2022-06-06 13:05:00 Proceeding
wyjasnienie treści SWZ 10.06.2022.pdf pdf 630.39 2022-06-10 12:40:50 Public message
inf z otwarcia ofert.pdf pdf 120.2 2022-06-14 15:42:55 Public message
informacja o wyborze oferty.pdf pdf 508.92 2022-06-24 12:39:08 Public message
ponowny wybór.pdf pdf 134.64 2022-07-21 11:43:06 Public message

Announcements

2022-07-21 11:43 Paweł Jamro Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty z dnia 21.07.2022 r.

ponowny wybór.pdf

2022-06-24 12:39 Paweł Jamro Informacja o wyborze oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2022-06-14 15:42 Paweł Jamro Informacja z otwarcia ofert.

inf z otwarcia ofert [...].pdf

2022-06-14 10:00 Buyer message Zamawiający przeznaczy na realizację zamówienia kwotę:
Część I -114 200,00 zł
Część II- 40 000,00 zł
2022-06-10 12:40 Paweł Jamro Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 10.06.2022.

wyjasnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 484