Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WAT.272.2.042.001.2022.BS Świadczenie usług telefonii komórkowej

Deadlines:
Published : 06-06-2022 14:23:00
Placing offers : 14-06-2022 11:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 71/320-90-87

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zaproszenie do zlozenia oferty.docx docx 44.04 2022-06-06 14:23:00 Proceeding
Regulamin.docx docx 17.57 2022-06-06 14:23:00 Criterion
Złożone oferty.pdf pdf 114.69 2022-06-14 13:28:51 Public message
Wybór oferty.pdf pdf 50.21 2022-06-14 13:29:15 Public message
Unieważnienie.pdf pdf 508.5 2022-06-24 09:29:07 Public message

Announcements

2022-06-24 09:29 Oktawian Plaskota Unieważnienie postępowania

Unieważnienie.pdf

2022-06-14 13:29 Oktawian Plaskota Wybór oferty

Wybór oferty.pdf

2022-06-14 13:28 Oktawian Plaskota Złożone oferty do postępowania.

Złożone oferty.pdf

2022-06-09 13:43 Oktawian Plaskota PYTANIE 1
pkt 2.4 g) – wymagane jest zapewnienie zasięgu, w tym w siedzibie zamawiającego , czy to ma być rozumiane jako oczekiwanie zapewnienia zasięgu w budynkach zamawiającego ?
Odpowiedz:
Zamawiający wymaga zasięgu w siedzibie główniej ul. Krzywoustego 28, 51-165 Wrocław oraz zasięgu na poziomie 91% na terenie RP.

PYTANIE 2
Zgodnie z pkt. 2.4 k) zamawiający przewiduje zawieszenie świadczenia usług dla części kart SIM. Minimalna ilość kart SIM (tj. 55) to karty SIM, które zamawiający zobowiązuje się podsiadać, jednak nie dla wszystkich z tych 55 kart SIM zamawiający będzie korzystał z usług. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie dla ilu kart SIM maksymalnie zamawiający planuje zawieszenie świadczenia usług i na jaki okres czasu ? Informacje te są niezbędne do sporządzenia kalkulacji ceny ofertowej.
Odpowiedz:
Zamawiający informuje, iż zawieszenie usług będzie maksymalnie dla 4 kart. Czas na jaki mogą być zawieszone w chwili obecnej nie może być określony.

PYTANIE 3
pkt. 2.5.c) „ opłata abonamentowa wykazana na fakturze będzie łączną opłatą dla wszystkich 59 numerów, z wyszczególnieniem poszczególnych usług dla każdego numeru w załączniku do faktury.” – Czy chodzi o podanie na fakturze łącznej sumy za abonamenty, co ma zawierać załącznik do faktury ?
Odpowiedz:
Załącznik ma zawierać szczegółowe rozliczenie usług (rozliczenie internetu, sms, mms i rozmów) dla każdego numer telefonu.

PYTANIE 4
Zgodnie z pkt 6 regulaminu obowiązującego oferentów przystępujących do postępowań „Oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres co najmniej 30 dni od daty zakończenia postępowania.” Wykonawca wskazuje, że użycie określania „co najmniej 30 dni” oznacza, że termin związania ofertą jest w zasadzie nieorganiczny i nie wiadomo ile wynosi. Wykonawca wskazuje, ponadto że postępowanie nie musi zakończyć się wyborem oferty (zgodnie z pkt 11 regulaminu). Postępowanie może zostać anulowane przez zamawiającego bez podania przyczyny. W takich przypadkach wykonawca nie powinien być związany ofertą, ponieważ nie dojdzie do zawarcia umowy. W związku z tym wykonawca wnosi o wyjaśnienie ile wynosi termin związania ofertą, licząc od daty złożenia ofert ( a nie od daty zakończenia postępowania) ? Wykonawca wnosi o podanie konkretnej liczby dni , licząc od daty złożenia ofert.
Odpowiedz:
Zamawiający ustala 30 dni licząc od daty otwarcia ofert.

PYTANIE 5
Wykonawca wnosi o wyjaśnianie czy zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności wynoszącego 21 dni od daty wystawienia faktury?

Odpowiedz:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Abonament miesięczny, karta sim usług głosowych Abonament na nielimitowane krajowe połączenia do wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych, wysyłanie wiadomości SMS/MMS do krajowych sieci komórkowych transfer danych z limitem 20 GB. 43 pc. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu
ul. B. Krzywoustego 28
51-165, Wrocław
(0)
2 Abonament miesięczny, karta sim usług DATA Abonament na transfer danych w kraju z minimalnym limitem 50 GB dla każdego numeru DATA z osobna 15 pc. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu
ul. B. Krzywoustego 28
51-165, Wrocław
(0)
3 Abonament miesięczny, karta sim usług DATA Abonament na transfer danych w kraju z minimalnym limitem 50 GB. Wymagany stały publiczny adres IP. 1 pc. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu
ul. B. Krzywoustego 28
51-165, Wrocław
(0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Świadczenie usług od 02.07.2022. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Regulamin - Proszę potwierdzić zapoznanie się z regulaminem i klauzulą RODO, wpisując "Potwierdzam"

Regulamin.docx

(0)
6 Wzór umowy - Wzór umowy przedłożony przez wykonawcę, uwzględniający regulaminu świadczenia usług wykonawcy. Attachment required (0)
(0)

The number of page views: 774