Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WIM/ZP/11/2022 Dostawa materiałów laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego

Marianna Wróblewska
Politechnika Warszawska Department: Wydział Inżynierii Materiałowej
Deadlines:
Published : 03-06-2022 15:36:00
Placing offers : 20-06-2022 10:00:00
Offers opening : 20-06-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 163.41 2022-06-03 15:36:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 422.31 2022-06-03 15:36:00 Proceeding
załączniki do postępowania.zip zip 630.38 2022-06-03 15:36:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 40.07 2022-06-08 18:46:33 Proceeding
SWZ po zmianach z dnia 08_06_2022 r_.zip zip 457.13 2022-06-08 18:46:39 Proceeding
Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 09_06_2022 r_.xlsx xlsx 80.94 2022-06-09 11:07:07 Proceeding
Wyjaśnienie treści nr 1 do SWZ.pdf pdf 137.22 2022-06-07 12:59:10 Public message
Wyjaśnienie treści nr 2 do SWZ.pdf pdf 155.54 2022-06-08 16:07:54 Public message
Wyjaśnienie treści nr 3 do SWZ.pdf pdf 138.78 2022-06-09 11:11:09 Public message
Informacja z otwarcia ofert ZP-11.pdf pdf 212.85 2022-06-20 13:29:52 Public message
Unieważnienie części ZP-11.pdf pdf 183.73 2022-06-20 15:49:25 Public message
Wybór i unieważnienie ZP-11 na stronę.pdf pdf 162.87 2022-07-07 12:32:13 Public message

Announcements

2022-07-07 12:32 Małgorzata Sałańska Szanowni Państwo,

Przesyłam w załączeniu informację o wyborze najkorzystniejszych ofert oraz unieważnieniu w części postępowania

Wybór i unieważnieni [...].pdf

2022-06-20 15:49 Małgorzata Sałańska Szanowni Państwo,
Przesyłam w załączeniu zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części nr III, V, VIII i IX.

Unieważnienie części [...].pdf

2022-06-20 13:29 Małgorzata Sałańska Szanowni Państwo,
Przesyłam w załączeniu informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-20 10:04 Małgorzata Sałańska W oparciu o art. 222 ust. 4 ustawy Pzp kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie całości zamówienia - 292 652,61 zł brutto, w podziale na poszczególne części:
Część nr 1 Wyroby szklane 32 968,53 zł
Część nr 2 Filtry i strzykawki 33 763,89 zł
Część nr 3 Akcesoria metalowe, mieszadełka 16 373,39 zł
Część nr 4 Plastiki i pojemniki 52 614,46 zł
Część nr 5 Akcesoria 34 315,19 zł
Część nr 6 Komórki 83 767,77 zł
Część nr 7 Pipety 16 509,64 zł
Część nr 8 Pipety specjalistyczne 7 989,82 zł
Część nr 9 Drobny sprzęt laboratoryjny 14 349,92 zł
2022-06-09 11:11 Małgorzata Sałańska Szanowni Państwo,
Przesyłam w załączniku wyjaśnienie treści nr 3 do SWZ.

Wyjaśnienie treści n [...].pdf

2022-06-08 16:07 Małgorzata Sałańska Szanowni Państwo,
Przesyłam w załączniku wyjaśnienie treści nr 2 do SWZ.

Wyjaśnienie treści n [...].pdf

2022-06-07 12:59 Małgorzata Sałańska Szanowni Państwo,

Przesyłam w załączniku wyjaśnienie treści nr 1 do SWZ.

Wyjaśnienie treści n [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 712