Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Usługa sprzątania i utrzymania czystości II/2022

Barbara Dąbrówka
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 03-06-2022 12:01:00
Placing offers : 14-06-2022 12:00:00
Offers opening : 14-06-2022 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłosenie o zamówieniu.pdf pdf 96.96 2022-06-03 12:01:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 320.48 2022-06-03 12:01:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ-Formularz ofertowy.xlsx xlsx 15.02 2022-06-03 12:01:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do umowy_Gotartów.pdf pdf 98.8 2022-06-03 12:01:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ-Projekt umowy.pdf pdf 153.16 2022-06-03 12:01:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.62 2022-06-03 12:01:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.55 2022-06-03 12:01:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 24.37 2022-06-03 12:01:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 24.23 2022-06-03 12:01:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie dot. konsorcjum.docx docx 25.66 2022-06-03 12:01:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 37.5 2022-06-03 12:01:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz usług.docx docx 21.37 2022-06-03 12:01:00 Proceeding
Załącznik nr 1_ do umowy _Bełchatów.pdf pdf 115.99 2022-06-03 12:01:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert d.pdf pdf 107.04 2022-06-28 11:27:23 Public message
Informacja o wyniku-platforma.pdf pdf 48.09 2022-06-28 11:28:10 Public message

Announcements

2022-06-28 11:28 Barbara Dąbrówka Informacja o wyniku.

Informacja o wyniku- [...].pdf

2022-06-28 11:27 Barbara Dąbrówka Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-14 12:00 Buyer message Kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Zadanie 1 - 105 000,00 zł netto/ 129 150,00 zł brutto,
Zadanie 2 - 90 000,00 zł netto/ 110 700,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 593