Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/43/22 ZP/220/43/22 Dostawa jednorazowych klipsów naczyniowych wraz z dzierżawą klipsownic wielorazowych

Deadlines:
Published : 03-06-2022 10:20:00
Placing offers : 15-06-2022 09:30:00
Offers opening : 15-06-2022 09:35:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP_220_43_22_Dokumentacja przetargowa.zip zip 699.13 2022-06-03 10:31:43 Proceeding
ZP_220_43_22_wyjaśnienia nr 1.docx docx 143.53 2022-06-09 11:16:10 Public message
ZP_220_43_22_ZESTAWIENIE OFERT.docx docx 135.72 2022-06-15 11:08:34 Public message
ZP_220_43_22_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.docx docx 142.02 2022-06-24 11:20:43 Public message
ZP_220_43_22_Informacja art_222 ust 4.docx docx 134.46 2022-06-15 09:30:00 Public message

Announcements

2022-06-24 11:20 Przemysław Frączek

ZP_220_43_22_Zawiado [...].docx

2022-06-15 11:08 Przemysław Frączek

ZP_220_43_22_ZESTAWI [...].docx

2022-06-15 09:30 Buyer message Zamawiający w załączeniu, zgodnie z art 222 ust 4 PZP w załączeniu podaje wymagane informację

ZP_220_43_22_Informa [...].docx

2022-06-09 11:16 Przemysław Frączek

ZP_220_43_22_wyjaśni [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 543