Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZO 1/2022 Obsługa informatyczna dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy Al. Żołnierza 37 oraz nadzór nad posiadaną infrastrukturą informatyczną

Deadlines:
Published : 03-06-2022 10:13:00
Placing offers : 09-06-2022 08:00:00
Offers opening : 09-06-2022 08:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku niewystarczających środków na realizację zamówienia.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 261-451-329,

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.


Umowa zostanie zawarta na czas określony - 18 miesięcy, od dnia 01 lipca 2022r. do dnia 31 grudnia 2023r.


Postępowanie jest ważne, jeżeli zostanie złożona co najmniej 1 oferta.


Kryterium wyboru oferty jest cena (55%) i doświaczenie w obsłudze informatycznej średnich lub dużych placówek służby zdrowia (45%).


ZAMAWIAJĄCY WYMAGA PODANIA CENY NETTO ZA 1 MIESIĄC.


Wzór umowy znajduje się w załączniku.


Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
20220603 wzór umowy.docx docx 36.99 2022-06-03 10:13:00 Proceeding
20220609 wynik.pdf pdf 429.42 2022-06-09 09:57:27 Public message

Announcements

2022-06-09 09:57 Paulina Sierota Zamawiający w załączeniu przesyła Wynik postępowania.

20220609 wynik.pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Obsługa informatyczna i nadzór nad posiadaną infrastrukturą informatyczną. Wymagana bardzo dobra znajomość pod kątem administracyjnym: 1. Systemów serwerowych: Windows Server, Linux (Debian), Hypervisor: MS Hyper-V, VMVare ESXi. 2. Baz danych: Oracle DB, MSSQL. 3. Zagadnień związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem systemów IT. 4.Systemów użytkowych (Windows, Office etc.). 5. Zagadnień związanych ze sprzętem serwerowym (serwery, macierze dyskowe). 6. Konfiguracji urządzeń sieciowych (UTM / NG Firewall / Router’ów, przełączników). 7. Systemów dedykowanych KAMSOFT KS-SOMED, Synektik ArPACS, Sage Symfonia ERP. 8.Systemów zarządzania treścią WordPress. 9. Zagadnień związanych z sieciami LAN, WLAN, WAN (m.in. utrzymanie i konfiguracja tuneli IPSec). II. Zakres obsługi: 1. Administracja serwerami, stacjami roboczymi i infrastrukturą sieciową (UTM, przełączniki zarządzalne, monitoring wizyjny). 2. Administracja systemami HIS, RIS, PACS, ERP. 3. Wsparcie użytkowników pod kątem użytkowanych systemów informatycznych. 4. Szkolenia i doradztwo w zakresie IT. 5. Aktualizacja używanych systemów informatycznych. 6. Reakcja na awarie programowe i sprzętowe. 7. Koordynacja wdrożeń nowych systemów czy architektury IT. 8. Administracja stroną internetową i pocztą e-mail. 9. Pełnienie roli ASI zgodnie wytycznymi Polityki Bezpieczeństwa i zakresem ujętym w Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 55% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 7 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 18 miesięcy od dnia 01 lipca 2022r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Doświadczenie w obsłudze informatycznej średnich lub dużych placówek służby zdrowia 45% od 3 do 5 lat - 15% od 5 do 8 lat - 30 % pow. 8 lat - 45% Wymagane jest załączenie referencji potwierdzających doświadczenie. Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 599