Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 029/2022 Wymiana dylatacji na północnych mostach w ciągu ul.Focha w Bydgoszczy

Deadlines:
Published : 03-06-2022 10:54:00
Placing offers : 27-06-2022 10:00:00
Offers opening : 27-06-2022 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


UWAGA!

Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie Zakupowej, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2022_BZP_00192770_01.pdf pdf 130.95 2022-06-03 10:54:00 Proceeding
SWZ+załączniki.7z 7z 14447.56 2022-06-03 10:54:00 Proceeding
029_2022 zał. 3 wzór formularza ofertowego - ZMIANA nr 1.doc doc 87 2022-06-20 12:55:04 Public message
029_2022 zał. 9 wzór wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia - Zmiana nr 1.doc doc 67 2022-06-20 12:55:04 Public message
029_2022 zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 35.58 2022-06-20 12:55:04 Public message
029_ZMIANA Nr 1 treści SWZ.docx docx 79.88 2022-06-20 12:55:04 Public message
029_ZMIANA Nr 1 treści SWZ.pdf pdf 843.16 2022-06-20 12:55:04 Public message
029_2022 zmiana ogłoszenia o zamówieniu z 22.06.2022.pdf pdf 38.76 2022-06-22 14:17:18 Public message
029_2022_zał. 1 wzór umowy Zmiana z dn. 22.06.2022.doc doc 277 2022-06-22 14:17:18 Public message
029_ZMIANA Nr 2 treści SWZ.docx docx 80.29 2022-06-22 14:17:18 Public message
029_ZMIANA Nr 2 treści SWZ.pdf pdf 116.45 2022-06-22 14:17:18 Public message
029_2022 informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 314.13 2022-06-27 10:46:52 Public message

Announcements

2022-06-27 10:46 Alicja Kruszczyńska W dniu 27.06.2022 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informacje z otwarcia ofert.

029_2022 informacja [...].pdf

2022-06-27 10:03 Małgorzata Gorzkiewicz Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 479 385,50 PLN.
2022-06-22 14:17 Małgorzata Gorzkiewicz W dniu 22.06.2022 r. Zamawiający w załączonych plikach udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmianą ogłoszenia.

029_2022 zmiana ogło [...].pdf

029_2022_zał. 1 wzór [...].doc

029_ZMIANA Nr 2 treś [...].docx

029_ZMIANA Nr 2 treś [...].pdf

2022-06-20 12:55 Małgorzata Gorzkiewicz W dniu 20.06.2022 r. Zamawiający w załączonych plikach udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmianą ogłoszenia.

029_2022 zał. 3 wzór [...].doc

029_2022 zał. 9 wzór [...].doc

029_2022 zmiana ogło [...].pdf

029_ZMIANA Nr 1 treś [...].docx

029_ZMIANA Nr 1 treś [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 579