Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TWI.3201.11.2022 Podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – VI oraz budowa odgałęzień kanalizacyjnych w granicy pasa drogowego

Deadlines:
Published : 02-06-2022 13:40:00
Placing offers : 20-06-2022 10:00:00
Offers opening : 20-06-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 3638.3 2022-06-02 13:40:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 8087.42 2022-06-02 13:40:00 Proceeding
załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.doc doc 47.5 2022-06-02 13:40:00 Proceeding
załącznik nr 4 - wykaz robót budowlanych.docx docx 20.03 2022-06-02 13:40:00 Proceeding
załącznik nr 5 - wykaz osób.docx docx 21.31 2022-06-02 13:40:00 Proceeding
załącznik nr 6 - projekt umowy.doc doc 215.5 2022-06-02 13:40:00 Proceeding
załącznik nr 7 - część I.rar rar 351225.08 2022-06-02 13:40:00 Proceeding
załącznik nr 7 - część II.rar rar 345294.62 2022-06-02 13:40:00 Proceeding
załącznik nr 7 - część III.rar rar 351594.61 2022-06-02 13:40:00 Proceeding
załącznik nr 7 - część IV.rar rar 347911.17 2022-06-02 13:40:00 Proceeding
załącznik nr 7 - część V.rar rar 328212.78 2022-06-02 13:40:00 Proceeding
załącznik nr 7 - część VI.rar rar 266366.89 2022-06-02 13:40:00 Proceeding
załącznik nr 8 - STWIORB.pdf pdf 776.12 2022-06-02 13:40:00 Proceeding
załącznik nr 2 - oświadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.doc doc 41.5 2022-06-02 13:40:00 Proceeding
załącznik nr 1 - formularz oferty.docx docx 28.58 2022-06-02 13:40:00 Criterion
załącznik nr 1a - wykaz cen.docx docx 25.06 2022-06-02 13:40:00 Criterion
załącznik nr 1b - wykaz planowanych podłączeń.xlsx xlsx 27.95 2022-06-02 13:40:00 Criterion
Unieważnienie postępowania.pdf pdf 393.5 2022-06-20 12:13:49 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 285.35 2022-06-20 10:00:00 Public message

Announcements

2022-06-20 12:13 Agnieszka Iwanicka Informacja o unieważnieniu postępowania

Unieważnienie postęp [...].pdf

2022-06-20 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, ze zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego kwotę 1.233.205,44 zł brutto.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy 100% W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required

załącznik nr 1 - for [...].docx

załącznik nr 1a - wy [...].docx

załącznik nr 1b - wy [...].xlsx

(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)

The number of page views: 599