Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR.272.3.2022. Łomżyńska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Deadlines:
Published : 20-06-2022 12:59:00
Placing offers : 19-07-2022 11:00:00
Offers opening : 19-07-2022 11:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
LGZ_SWZ.pdf pdf 897.8 2022-06-20 12:59:00 Proceeding
LGZ_SWZ_Zal_1a.xlsx xlsx 100.76 2022-06-20 12:59:00 Proceeding
LGZ_SWZ_Zal_1b.xlsx xlsx 109.79 2022-06-20 12:59:00 Proceeding
LGZ_Zal_2_Formularz_Oferty.docx docx 38.78 2022-06-20 12:59:00 Proceeding
LGZ_Zal_3_JEDZ.docx docx 68.86 2022-06-20 12:59:00 Proceeding
LGZ_Zal_3a_Oswiadczenie_wykluczenie.doc doc 59.5 2022-06-20 12:59:00 Proceeding
LGZ_Zal_3b_Oswiadczenie_podmiot_udostepniajacy.doc doc 52 2022-06-20 12:59:00 Proceeding
LGZ_Zal_4_Wykaz_dostaw.docx docx 28.14 2022-06-20 12:59:00 Proceeding
LGZ_Zal_5_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.docx docx 22.85 2022-06-20 12:59:00 Proceeding
LGZ_Zal_6_Oswiadczenie_aktualnosc.docx docx 27.07 2022-06-20 12:59:00 Proceeding
LGZ_Zal_7_Oswiadczenie_wspolnie.docx docx 22.91 2022-06-20 12:59:00 Proceeding
LGZ_Zal_8_Projektowane_postanowienia_Umowy.pdf pdf 702.51 2022-06-20 12:59:00 Proceeding
Ogloszenie_o_zamowieniu_2022-OJS117-329693-pl.pdf pdf 226.49 2022-06-20 12:59:00 Proceeding
2022-OJS128-364548-pl.pdf pdf 139.98 2022-07-06 12:24:18 Public message
Odpowiedzi_na_pytania_01.pdf pdf 158.72 2022-07-06 12:25:16 Public message
LGZ_SWZ_Zal_1a_ZMIANA_01.xlsx xlsx 106.31 2022-07-06 12:26:42 Public message
ZAWIADOMIENIE_O_ZMIANIE_SWZ_01.pdf pdf 229.94 2022-07-06 12:26:42 Public message
Odpowiedzi_na_pytania_02.pdf pdf 420.8 2022-07-13 12:10:48 Public message
Informacja_otwarcie_ofert.pdf pdf 231.88 2022-07-19 15:01:51 Public message
WYBOR.pdf pdf 806.65 2022-09-21 09:37:54 Public message
2022-OJS215-616974-pl.pdf pdf 195.79 2022-11-08 14:36:38 Public message

Announcements

2022-11-08 14:36 Dział Zamówień Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2022-OJS215-616974-p [...].pdf

2022-09-21 09:37 Dział Zamówień Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WYBOR.pdf

2022-07-19 15:01 Dział Zamówień Informacja z otwarcia ofert

Informacja_otwarcie_ [...].pdf

2022-07-19 11:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 i 288 ), Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia gross 14.024.055,95 zł, z tego:
1) Część 1 zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów - 10.081.187,63 zł brutto
2) Część 2 zamówienia - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego - 3.942.868,32 zł brutto
2022-07-13 12:10 Dział Zamówień Odpowiedzi na pytania wykonawców

Odpowiedzi_na_pytani [...].pdf

2022-07-06 12:26 Dział Zamówień Zmiana SWZ

LGZ_SWZ_Zal_1a_ZMIAN [...].xlsx

ZAWIADOMIENIE_O_ZMIA [...].pdf

2022-07-06 12:25 Dział Zamówień Odpowiedzi na pytania wykonawców

Odpowiedzi_na_pytani [...].pdf

2022-07-06 12:24 Dział Zamówień Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

2022-OJS128-364548-p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1191