Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.09.2022 Elbląska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Barbara Wiśniewska
Urząd Gminy w Elblągu
Deadlines:
Published : 01-06-2022 12:55:00
Placing offers : 28-06-2022 11:00:00
Offers opening : 28-06-2022 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 940.66 2022-06-01 12:55:00 Proceeding
Zal_1_Wykaz_PPE.xls xls 214.5 2022-06-01 12:55:00 Proceeding
Zal_3_JEDZ.doc doc 234.5 2022-06-01 12:55:00 Proceeding
Zal_3a_Oswiadczenie_wykluczenie.doc doc 40.5 2022-06-01 12:55:00 Proceeding
Zal_4_Wykaz_dostaw.doc doc 66 2022-06-01 12:55:00 Proceeding
Zal_5_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.doc doc 43.5 2022-06-01 12:55:00 Proceeding
Zal_6_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 42 2022-06-01 12:55:00 Proceeding
Zal_7_Oswiadczenie_wspolnie.doc doc 47 2022-06-01 12:55:00 Proceeding
Zal_8_Projektowane_postanowienia_Umowy.doc doc 243 2022-06-01 12:55:00 Proceeding
Zal_8a_Projektowane_postanowienia_Umowy.doc doc 253 2022-06-01 12:55:00 Proceeding
Zal_2_Formularz_Oferty.doc doc 92.5 2022-06-01 12:55:00 Criterion
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 193.86 2022-06-01 12:55:53 Public message
ZARZĄDZENIE Nr 50 o powołaniu komisji przetargowej.pdf pdf 825.37 2022-06-08 13:44:11 Public message
ZP.271.09.3.2022 wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 2443.25 2022-06-13 14:29:16 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 293.85 2022-06-28 12:20:15 Public message
ZP.271.09.7.2021 informacja o wyborze INTERNET.pdf pdf 459.93 2022-07-12 12:10:19 Public message
ENOTICES_n002thaa (external)-2022-137157-NF03-PL.pdf pdf 145.8 2022-09-12 11:11:41 Public message

Announcements

2022-09-12 11:11 Barbara Wiśniewska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - wynik postępowania

ENOTICES_n002thaa (e [...].pdf

2022-07-12 12:10 Barbara Wiśniewska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP.271.09.7.2021 inf [...].pdf

2022-06-28 12:20 Barbara Wiśniewska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-28 09:30 Barbara Wiśniewska Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 4 136 956,91 zł, w tym:
Gmina Elbląg - 254 363,51 zł,
Powiat Elbląski - 1 031 448,73 zł,
Gmina Gronowo Elbląskie - 276 579,03 zł,
Gmina Markusy - 173 565,55 zł,
Gmina Pasłęk - 866 091,95 zł,
Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku Jednostka Operatorska Sp. z o.o. - 512 475,81 zł,
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Pieniężnie - 525 964,24 zł,
Gmina Pieniężno - 171 058,31 zł,
Gmina Wilczęta - 325 409,78 zł.
2022-06-13 14:29 Barbara Wiśniewska Wyjaśnienia treści SWZ

ZP.271.09.3.2022 wyj [...].pdf

2022-06-08 13:44 Barbara Wiśniewska Zarządzenie o powołaniu Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 50 o [...].pdf

2022-06-01 12:55 Barbara Wiśniewska Ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie o zamówie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Zal_2_Formularz_Ofer [...].doc

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 821