Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00188404/01 z dnia 2022-06-01 Roboty budowlane polegające na modernizacji zewnętrznej instalacji wodociągowej (etap II) na terenie Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych zlokalizowanego przy ul. Księcia Bolesława 6 na działce nr ew. 66/5 z obrębu 6-15-01 w dzielnicy Bemowo w Warszawie. Nr postępowania 18/D-80/8422/PN/2022/I

Deadlines:
Published : 01-06-2022 11:28:00
Placing offers : 20-06-2022 10:00:00
Offers opening : 20-06-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 5 Wykaz osób.docx docx 20.21 2022-06-01 11:28:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 10574.84 2022-06-01 11:28:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.docx docx 33.26 2022-06-01 11:28:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.pdf pdf 368.24 2022-06-01 11:28:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx docx 21.48 2022-06-01 11:28:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf pdf 341.7 2022-06-01 11:28:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx docx 19.91 2022-06-01 11:28:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 334.19 2022-06-01 11:28:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Wykaz robót budowlanych.doc doc 44.5 2022-06-01 11:28:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Wykaz robót budowlanych.pdf pdf 330.14 2022-06-01 11:28:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Wykaz osób.pdf pdf 326.07 2022-06-01 11:28:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 21.59 2022-06-01 11:28:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.pdf pdf 330.34 2022-06-01 11:28:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 20.11 2022-06-01 11:28:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.pdf pdf 332.29 2022-06-01 11:28:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 21.31 2022-06-01 11:28:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf pdf 332.41 2022-06-01 11:28:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do umowy Oświadczenie dotyczące podwykonawców lub dalszych podwykonawców.docx docx 20.9 2022-06-01 11:28:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ Ogólne warunki umowy.doc doc 289.5 2022-06-01 11:28:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ Ogólne warunki umowy.pdf pdf 430.2 2022-06-01 11:28:00 Proceeding
Załącznik nr 13 do SWZ Oświadczenie sankcyjne.docx docx 26.33 2022-06-01 11:28:00 Proceeding
Załącznik nr 13 do SWZ Oświadczenie sankcyjne.pdf pdf 436.83 2022-06-01 11:28:00 Proceeding
Załączniki nr 10, 11, 12 do SWZ.zip zip 7808.23 2022-06-01 11:28:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 150.15 2022-06-01 11:28:48 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 131.65 2022-06-20 16:18:40 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 257.47 2022-07-11 10:54:15 Public message

Announcements

2022-07-11 10:54 Iwona Łaszewska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-06-20 16:18 Iwona Łaszewska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-20 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 769 722,62 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 607