Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 41/5/2022/ZO Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Wojska Polskiego 26 w Kamiennej Górze

Deadlines:
Published : 31-05-2022 15:24:00
Placing offers : 07-06-2022 10:00:00
Offers opening : 07-06-2022 10:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" .  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1_WojPol 26_SWZ_41.5.2022.ZO.pdf pdf 304.43 2022-05-31 15:24:00 Proceeding
2_WojPol 26_wzór-umowa o rob bud.pdf pdf 203.42 2022-05-31 15:24:00 Proceeding
3_WojPol 26_wzór_karta gwarancyjna.pdf pdf 136.97 2022-05-31 15:24:00 Proceeding
4_Woj Pol 26 - OPIS TECHNICZNY PRAC BUDOWLANYCH - 2022.pdf pdf 355.38 2022-05-31 15:24:00 Proceeding
5_Woj Pol 26_Opis elementów objętych ochroną konserwatorską.pdf pdf 556.63 2022-05-31 15:24:00 Proceeding
6_PRZEDMIAR - Remont nieruchomosci - WP26 2022.pdf pdf 124.33 2022-05-31 15:24:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 177.71 2022-06-21 11:02:26 Public message

Announcements

2022-07-18 06:50 Anna Wołyniec Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie ponieważ cena złożonej oferty przekroczyła kwotę ją przeznaczył na realizację zadania.
2022-06-21 11:02 Anna Wołyniec Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Wojska Polskiego 26 w Kamiennej Górze Remont elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalno-usługowego 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3542 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Sześć miesięcy od dnia podpisania umowy o roboty budowlane. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Wymagany okres gwarancji - Wymagany okres gwarancji i rękojmi za wady - 60 miesięcy. Proszę potwierdzić wpisując "Udzielam" (0)
5 Kosztorys ofertowy - Wymagany szczegółowy kosztorys ofertowy wraz tabelą elementów scalonych. Attachment required (0)
6 Polisa OC - Wymagana polisa OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną 300 000zł, zgodnie z warunkami określonymi w SWZ. Attachment required (0)
7 Referencje - Wymagane referencje lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie, zgodnie z warunkami określonymi w SWZ. Attachment required (0)
8 Podwykonawca - Jeżeli wykonawca nie zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy należy w odpowiedzi wpisać "Nie" (0)
9 Specyfikacja warunków zamówienia - Specyfikacja warunków zamówienia i załączniki do niej. Proszę potwierdzić wpisując "Zapoznałem się, nie mam uwag". (0)
10 Wadium - Dowód wniesienia wadium na kwotę 1500zł, zgodnie z warunkami określonymi w SWZ. Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 426