Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: CI.ZP.261.08.2022 Rozbudowa sieci bezprzewodowej Eduroam

Aldona Korba-Jończyk
Politechnika Warszawska Department: Centrum Informatyzacji
Deadlines:
Published : 31-05-2022 13:40:00
Placing offers : 13-07-2022 12:00:00
Offers opening : 13-07-2022 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS104-291187-pl.pdf pdf 170.19 2022-05-31 13:40:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1681.8 2022-05-31 13:40:00 Proceeding
espd-request.zip zip 83.03 2022-05-31 13:40:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 5897.96 2022-05-31 13:40:00 Proceeding
Zmiana SWZ 22.06.2022.pdf pdf 851.27 2022-06-22 13:03:20 Public message
Zmiana SWZ.pdf pdf 753.07 2022-06-27 09:21:27 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 65.34 2022-06-27 09:21:27 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 65.73 2022-07-05 12:51:12 Public message
Zmiana SWZ.pdf pdf 876.49 2022-07-05 12:51:12 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 192.94 2022-07-13 13:11:06 Public message
Wybór oferty.pdf pdf 186.69 2022-10-19 11:04:12 Public message

Announcements

2022-10-19 11:04 Aldona Korba-Jończyk Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wybór oferty.pdf

2022-07-13 13:11 Aldona Korba-Jończyk Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-13 12:00 Buyer message Zamawiającego na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), informuje, że kwota przeznaczona na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 3 463 677,01 zł brutto
2022-07-05 12:51 Aldona Korba-Jończyk Zmiana treści SWZ, w tym zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana SWZ.pdf

2022-06-27 09:21 Aldona Korba-Jończyk Zmiana terminu składania ofert

Zmiana SWZ.pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-06-22 13:03 Aldona Korba-Jończyk Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zmiana SWZ 22.06.202 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1546