Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GKiOŚ.271.6.2022 Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy Kamionka Wielka

Deadlines:
Published : 27-05-2022 15:37:00
Placing offers : 17-06-2022 09:00:00
Offers opening : 17-06-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 174.25 2022-05-27 15:37:00 Proceeding
1. SWZ - Modernizacja dróg gminnych.pdf pdf 555.66 2022-05-27 15:37:00 Proceeding
1.1. zał. nr 1 - Dokumentacja techniczna.zip zip 12244.98 2022-05-27 15:37:00 Proceeding
1.2. zał. nr 2 - Wzór umowy.pdf pdf 485.44 2022-05-27 15:37:00 Proceeding
Załacznik nr 3 - 9 do SWZ.zip zip 350.24 2022-05-27 15:37:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.55 2022-06-01 10:28:13 Public message
1.Zmiana treści SWZ - 01.06.2022 r.pdf pdf 159.39 2022-06-01 10:28:13 Public message
Zmieniony zał. nr 2 - Wzór umowy.pdf pdf 485.46 2022-06-01 10:28:13 Public message
Zmieniony zał. nr 9 - Wzór formularza ofertowego.docx docx 60.99 2022-06-01 10:28:13 Public message
2.Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ - 13.06.2022 r..zip zip 3091 2022-06-13 13:45:38 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #619526.pdf pdf 198.65 2022-06-17 11:55:54 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania_ Zadanie 1 i 2.pdf pdf 267.79 2022-06-20 15:54:43 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #630684.pdf pdf 159.61 2022-06-29 12:29:48 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej_GKiOŚ.271.6.2022_Zadanie 3.pdf pdf 288.21 2022-07-05 13:54:42 Public message

Announcements

2022-07-05 13:54 Ewelina Górska Zamawiający przekazuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Zadania 3.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-06-29 12:29 Jarosław Strojny Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert dodatkowych.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-20 15:54 Ewelina Górska Zamawiający przekazuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Zadania 1 i 2.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-06-17 11:55 Ewelina Górska Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-17 09:00 Buyer message Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania kwotę 1.200.000,00 zł brutto, w tym: Zadanie 1 - 500.000,00 zł, Zadanie 2 - 600.000,00 zł, Zadanie 3 - 100.000,00 zł.
2022-06-13 13:45 Ewelina Górska Zamawiający przekazuje wyjaśnienia i zmianę treści SWZ z dnia 13.06.2022 r. wraz z załącznikami oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

2.Wyjaśnienia i zmia [...].zip

2022-06-01 10:28 Ewelina Górska Zamawiający przekazuje zmianę treści SWZ z dnia 01.06.2022 r. wraz z załącznikami oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

1.Zmiana treści SWZ [...].pdf

Zmieniony zał. nr 2 [...].pdf

Zmieniony zał. nr 9 [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1132